Rośliny odporne na mróz

Ilustracja rośliny odporne na mróz

Rośliny rodzime na danym terenie wykształciły mechanizmy przystosowania do przetrwania zimy w gruncie. Dlatego też przeniesienie obcych gatunków do ogrodu chłodniejszego klimatu może spowodować, że nie przetrwają zimy w gruncie. Każdy gatunek roślin uprawnych oznaczony został strefą mrozoodporności, która oznacza, jaką najniższą temperaturę jest w stanie dany gatunek przetrwać. Większość terytorium Polski leży w strefie 6a i 6b, dlatego też możemy sadzić rośliny o mrozoodporności od 1 do 6. Wybór tych roślin sprawi, że przetrwają w gruncie bez odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych.

Rośliny odporne na mróz - najpopularniejsze rośliny

Rośliny odporne na mróz - pozostałe rośliny

Zobacz inne kategorie roślin

Rośliny odporne na mróz - rodzaje, opis, sadzenie, uprawa

Mrozoodporność określa możliwość uprawy gatunków roślin w Polsce i na świecie. Nie ma wątpliwości, że gatunki rodzime są odpowiednio przystosowane do polskich zim. Jednak co robić, jeśli chcemy w ogrodzie zasadzić rośliny egzotyczne? Czy mogą one przetrwać zimę w gruncie? Jakie rośliny wybrać, jeśli nie mamy czasu i wiedzy, aby je odpowiednio przezimować. Doradzamy jak wybrać rośliny do naszego klimatu.

Jakie rośliny są wytrzymałe na mróz

Rośliny mrozoodporne

Rośliny składają się w większości z wody, która zimą może zamarznąć. Dlatego też wykształciły różne mechanizmy ochrony wrażliwych komórek przed niską temperaturą. Jednym z tych mechanizmów jest zrzucanie liści na zimę oraz wykształcanie zdrewniałych pędów. Krzewy i drzewa zrzucają liście, zaś zdrewniałe gałązki są odporne na mróz. Natomiast kwiaty dwuletnie lub wieloletnie chronią się przez zamieranie części nadziemnych, podczas gdy korzenie są chronione w glebie.

Rośliny są wytrzymałe na warunki pogodowe panujące w ich regionie wzrostu. Dlatego też podzielono świat na strefy mrozoodporności, które pozwalają na wybór odpowiednich roślin do ogrodu i do upraw. Świat został podzielony na 12 stref mrozoodporności od najzimniejszych do najcieplejszych.

Najbardziej mrozoodporne są drzewa, krzewy i kwiaty wieloletnie rodzime, przystosowane do danego klimatu. Jednak na przestrzeni dziejów rośliny migrują, dzięki przenoszeniu nasion przez ptaki lub wskutek działań człowieka. Dlatego też rośliny obce wytrzymałe na temperatury zadomawiają się na danym terenie. Wraz z udomowieniem roślin ludzie starają się przystosować rośliny do różnych warunków bytowych, na przykład przez hodowlę z rozsady, w szklarniach lub jako doniczkowe rośliny w domu. Moda na różne, ciekawe rośliny egzotyczne do ogrodu rozpoczęła się w XIX wieku. Od tego czasu sprowadzane są różne obce rośliny ozdobne. Dlatego też przed zakupem interesujących sadzonek należy sprawdzić mrozoodporność danego gatunku, aby wiedzieć czy może on przezimować w polskim klimacie w gruncie, a jeśli nie, to jakie są możliwości jego przezimowania.

Jak wybrać mrozodoporne krzewy i kwiaty do ogrodu w Polsce

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Średnia temperatura w Polsce zimą wynosi Największy wpływ na klimat w Polsce mają masy powietrza polarno-morskiego, które napływają przez cały rok. Natomiast zimą i wiosną pojawiają się fale powietrza arktycznego, które przynoszą silne mrozy i wiosenne przymrozki. Zimą średnia temperatura w Polsce wynosi około 0 stopni. W czasie mroźnych zim temperatura może spadać do -20 stopni C. Najniższa temperatura odnotowana w Polsce wyniosła -41 stopni C.

Okres wegetacyjny w Polsce wynosi od 180 do 220 dni. Jest on za krótki dla wielu gatunków egzotycznych, aby mogły zawiązać owoce, dlatego też niektóre gatunki sadzi się z rozsady. W Polsce występują także różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi regionami. Najcieplejsze regiony w Polsce to Śląsk, Kotlina Sandomierska i Pomorze Zachodnie, zaś najzimniejsze to góry i suwalszczyzna.

Polska znajduje się w strefie mrozoodpornoci od 5b do 7b, zaś największa część terytorium leży w strefie 6a i 6b. Strefy te układają się z północy na południe, z uwagi na kierunki wiatrów. Oznacza to, że w Polsce można zimować w gruncie rośliny odprne na mróz do -23 stopnie C. Regionami, gdzie można uprawiać bardziej ciepłolubne rośliny jest pas Pomorza Zachodniego i pas wzdłuż granicy zachodniej oraz okolice Poznania oznaczone strefą 7a i 7b, gdzie wystarczy, że rośliny wytrzymują temperaturę do -17 stopni C.

Jednak strefa mrozoodporności to nie wszystko. Warto wiedzieć, że bardziej mrozoodporne są osobniki starsze, zaś młode rośliny są bardziej wrażliwe na mróz. Również sam ogród oferuje różne warunki bytowania dla roślin. Należy szczególnie zwrócić uwagę na mroźne wiatry. Rośliny są bardziej narażone na mróz w miejscach nieosłoniętych przed wiatrem.

Popularne rośliny odporne na mróz

Jak wybrać rośliny odporne na mróz do ogrodu w Polsce? Roślinami nadającymi się do uprawy w Polsce są gatunki rodzime, przystosowane do naszych warunków. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy chcemy przenieść do ogrodu ozdobne gatunki obce. Aby ułatwić dekorację ogrodów botanicy starają się również wyhodować odmiany popularnych roślin o większej mrozoodporności.

Dobrą mrozoodporność w polskim klimacie mają rośliny syberyjskie, alpejskie, kaukaskie, mandżurskie, czy też rośliny z klimatu umiarkowanego Ameryki Północnej. Bez obawy możemy wybierać do ogrodu rośliny o strefie mrozoodporności od 1 do 6.

Klimat Polski dobrze znoszą drzewa iglaste i liściaste. Z roślin egzotycznych możemy posadzić sumak octowiec. Dobrze zimę znoszą iglaki z Ameryki Północnej i Azji. Mamy również bardzo dużo mrozoodpornych krzewów i krzewinek, szczególnie ciekawe gatunki syberyjskie i azjatyckie. Rośliny mrozoodporne znajdziemy również wśród traw ozdobnych. Co ciekawe, mrozoodporność wykazują także gatunki całkiem egzotyczne, jak magnolie, juki i niektóre palmy, a nawet pewne gatunki opuncji.

Mrozoodporność oznacza możliwość przetrwania roślin zimą w gruncie. W Polsce obowiązuje strefa mrozoodporności 6a i 6b, czyli należy sadzić rośliny, które przetrwają -23 stopnie C. Kupując sadzonki należy zwracać uwagę na oznaczenia mrozoodporności.

Załóż kontoużytkownika
  • Komentuj pod własnym nickiem
  • Otrzymuj powiadomieniach o odpowiedziach na Twoje komentarze
Załóż konto