Askochytoza - choroba grzybicza roślin

Jak wygląda askochytoza - charakterystyczne objawy

Główne objawy tej choroby to czarne, martwicze plamy na liściach, które z czasem zlewają się, powodując obumieranie liści. Jest to choroba grzybicza, która atakuje głównie zboża i rośliny motylkowe. Charakterystyczne objawy, po których można tę chorobę rozpoznać, to okrągłe plamy nieco wgłębione i otoczone ciemną obwódką. Niekiedy w obrębie plam widać czarne grudki, które są owocnikami grzybów. Przy dużym nasileniu choroby może dojść do utraty nawet 50% plonów. Chorobe tej sprzyja wilgotność i długotrwałe opady deszczu.

Jakie rośliny atakuje askochytoza:

 • groch zwyczajny,
 • bób,
 • bobik,
 • soja,
 • łubin,
 • fasola,
 • żyto, jęczmień, pszenica,
 • papryka,
 • chryzantemy.

Jak wygląda askochytoza grochu

Askochytozę grochu wywołuą 3 gatunki grzybów: Didymella pisi, Didymella pinodella i Didymella pinodes. W zależności od rodzaju infekujacego grzyba może wystąpić zgorzel siewek lub brązowe plamy na nasionach lub liściach. Ta groźna choroba grzybicza może wywołać epidemie i utratę nawet 50% plonów. Grzyby atakują nasiona, liście lub strąki. Nasiona zaatakowane askochytozą nie wschodzą lub obumierają wskutek zgorzeli siewek. Jeśli nie doszło do obumarcia siewek, wyrastają małe, chlorotyczne rośliny, które obumierają przedwcześnie.

Askochytoza na roślinach, a także rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie metodami naturalnymi oraz chemicznymi
Askochytoza i rozpoznawanie choroby krok po kroku, czyli jak wyglądają objawy i jak przeprowadzić zwalczanie w sposób prawidłowy

Objawy choroby grochu są różne w zależności od gatunku grzyba, który zaatakował rośliny:

 • Didymella pisi wywołuje małe, okrągłe lub owalne plamy o średnicy 1 cm, najpierw żółtobrązowe, potem brązowiejące z ciemny obrzeżeniem.
 • Peyronellaea pinodes powoduje bardzo małe, okrągłe lub owalne plamy purpurowo-brązowe, które ciemnieją. W środku widać koncentrycznie strefowanie.
 • Didymella pinodella wywołują wieloboczne, drobne, ciemnobrunatne plamy.

Objawy askochytozy bobu

Askochytozę bobu wywołuje grzyb Didymella fabae. Nasilenie tej choroby zależy w dużej mierze od ilości opadów. W przypadku nasilonych opadów prowadzi do obumierania roślin. Przy mniejszych opadach choroba samoistnie ustaje. Jednak nasiona bobu zebrane z pola, gdzie wystąpiła askochytoza, są gorszej jakości i mogą zawierać mykotoksyny.

Objawem askochytozy bobu są czarne plamy na liściach i strąkach. Porażone nasiona są pokryte plamami i drobniejsze. Choroba zwykle powstaje na roślinach wyrosłych z porażonych nasion. Jest to trudne do wykrycia, gdyż często na nasionach nie widać objawów choroby. Sprawdź także ten artykuł na temat zwalczania mączniaka rzekomego.

Jak wygląda zwalczanie i przeciwdziałanie askochytozie - opryski, skuteczne preparaty

Zwalczanie chorób grzybiczych jest zazwyczaj bardzo trudne, gdyż zarodniki grzybów są praktycznie wszędzie. W przypadku askochytozy, jak i innych chorób grzybiczych, zarodniki grzyba utrzymują się w resztkach pożniwnych. Dlatego też przeciwdziałanie tej chorobie polega przede wszystkim na usuwaniu z pola resztek pożniwnych lub na głębokiej orce. Zaatakowane rośliny należy usuwać z pola i palić.

Przeciwdziałanie chorobie polega również na stosowaniu płodozmianu i sadzeniu odmian roślin odpornych na tę chorobę. W przypadku askochytozy grochu czy bobu należy używać zdrowych nasion do siewu. Wskazana jest także zaprawa nasion fungicydami. W przypadku masowego wystąpienia stosuje się opryski fungicydami zarejestrowanymi dla tej choroby. Opryski wykonuje się dwukrotnie w odstępie 2-tygodniowym. Zaleca się używanie za każdym razem innego preparatu.

ikona podziel się Przekaż dalej