Choroby drzew iglastych – choroby jałowca i choroby sosny

Na jałowcach może pojawić się rdza (Gymnosporangium). Pierwszymi oznakami tej groźnej choroby jałowca jest biały osad, który tworzy grzybnia. Z czasem pojawiają się na pędach nabrzmiałe wrzecionowate zmiany, z których na wiosnę wyrastają galaretowate brudnożółte wyrośla. Rdza jałowca jest przyczyną oszpecenia i osłabienia roślin. Łatwo przenosi się na drzewa owocowe, szczególnie na grusze, wywołując rdzę gruszy. Zaatakowane chorobą pędy stopniowo zamierają.

Zwalczanie choroby jałowca polega na sadzeniu ozdobnych krzewów z dala od porażonych chorobami grusz, jabłoni i jarzębin. Jeśli pojawi się grzyb na iglakach, musimy wyciąć chore gałęzie. Wycięte pędy należy zakopać lub spalić. Miejsce cięcia zabezpieczamy ogrodniczą maścią grzybobójczą. Na wiosnę pryskamy rośliny grzybobójczym fungicydem, np. SAPROLEM.

Osutka sosny jest chorobą grzybową, którą wywołuje grzyb Lophodermium. Porażone iglaki masowo gubią igły – na wiosnę i jesienią, stąd wyróżnia się dwie odmiany choroby sosny – osutkę wiosenną i osutkę jesienną. Zwalczanie groźnej choroby iglaków, której efektem jest zamieranie drzew, polega na ograniczaniu infekcji, poprzez, między innymi, palenie opadłych igieł oraz dokonywanie oprysków środkami ochrony roślin.

Grzyb na iglakach uwalnia chorobotwórcze zarodniki, dlatego konieczny jest kilkakrotny oprysk roślin grzybobójczymi preparatami. Na choroby iglaków warto zastosować:

SCORE 250 EC – to koncentrat, wymagający zmieszania z wodą. Oprysk wykonywany jest co 10 dni, w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

DITHANE NEOTEC 75WG – wodną zawiesiną opryskujemy iglaki co 7 – 14 dni. Zaletą preparatu jest odporność na działanie deszczu.

Preparaty na choroby grzybowe drzew iglastych, stosowane zamiennie, działają skuteczniej, bowiem uniemożliwiają chorobotwórczym grzybom nabycie odporności na zastosowane fungicydy. Opryskujemy nimi również teren wokół drzew oraz opadłe igły. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o drzewach iglastych.

Choroby drzew liściastych oraz ozdobnych krzewów

Czarna plamistość klonów – jest grzybową chorobą, wywołaną przez łuszczeńca klonowego (Rhytisma acerinum). W wyniku schorzenia liście pokrywają się czarnymi plamami. Grzyby atakują rośliny na wiosnę, podczas ciepłej i wilgotnej pogody. Młode okazy drzew mogą zamierać, ze względu na duże osłabienie roślin. Starsze klony, z liśćmi pokrytymi czarnymi plamami, szpecą ogród. Walka z chorobą polega na sprzątaniu opadłych liści, w których zimują chorobotwórcze grzyby, uwalniając na wiosnę zarodniki. Opryskujemy porażone drzewa chemicznymi środkami grzybobójczymi, zgodnie ze wskazaniami producenta.

Mączniak prawdziwy – grzyb atakujeliście rośliny, ograniczając możliwość fotosyntezy - liście zaczynają żółknąć i zamierają. Oznaką choroby drzew liściastych jest mączysty biały nalot, pokrywający liście. Porażeniu ulegają także pąki kwiatów i owoce. Zapobieganie chorobie polega na rzadszym nasadzeniu drzew i krzewów liściastych, co umożliwi dobrą cyrkulację powietrza. Zbieramy i niszczymy opadłe liście. Po zaobserwowaniu chorobowych zmian, stosujemy chemiczne środki grzybobójcze.

Mączniak prawdziwy na liściach i inne choroby drzew liściastych oraz choroby drzew iglastych
Jakie są powszechne choroby drzew liściastych i choroby drzew iglastych

Na choroby grzybowe roślin liściastych warto zastosować:

  • preparaty chemiczne – SCORE 250 EC, BRAVO 500 SC oraz DISCUS 500 WG.
  • biopreparaty - MIEDZIAN EKSTRA 350 SC, BIOSEPT ACTIVE, BIOCZOS BR oraz BIOCHIKOL 020 PC.

Choroby drzew owocowych – choroby grzybowe jabłoni

Parch jabłoni – jest najgroźniejszym schorzeniem jabłoni. Oznaką grzybowej choroby są nieregularne zielonkawe plamy, pojawiające się na liściach. Z czasem chorobowe zmiany czernieją. Porażone liście zasychają, a zniekształcone owoce jabłoni opadają. Chorobie sprzyja długa, chłodna i mokra wiosna. Opadłe liście palimy, a drzewa opryskujemy chemicznymi środkami grzybobójczymi.

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych – na owocach pojawiają się brunatne plamy, które stopniowo obejmują całą powierzchnię. Na gnilnych plamach powstają pylące szarożółte brodawki. Owoce opadają lub pozostają na drzewach, w postaci tzw. mumii, które są źródłem zakażenia w następnym roku. Brunatna zgnilizna wymaga szybkich działań – zbierania i niszczenia opadłych owoców, usuwania i palenia porażonych gałęzi i jabłek-mumii, a także, w okresie bezlistnym, prześwietlenia korony jabłoni. Drzewa owocowe opryskujemy preparatami grzybobójczymi.

Mączniak jabłoni – charakterystyczny szarawy nalot, pokrywający wierzchołki pędów, jest oznaką choroby grzybowej. Porażone pędy słabo się rozwijają, a liście przedwcześnie opadają. Na przedwiośniu i w ciągu okresu wegetacyjnego systematycznie wycinamy i niszczymy porażone części roślin. Po przekwitnięciu i w czasie wzrostu owoców, stosujemy oprysk preparatami grzybobójczymi.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 93.8% czytelników artykuł okazał się być pomocny