Fungicydy - wszystko, co warto wiedzieć

Czym jest fungicyd?

Fungicydy przez rolników stosowane są jako środki ochrony roślin przed grzybami. Ich nazwa wzięła się od łacińskiego nazewnictwa grzybów „fungus”. Oczywiście środek ochrony roślin musi być dostosowany do konkretnych gatunków atakujących grzybów. W związku z tym preparaty różnią się między sobą składem, a także sposobem aplikacji.

Najczęściej jednak środki grzybobójcze stosuje się zapobiegawczo, czyli na długo przed wystąpieniem problemu. Uprawy są w ten sposób optymalnie chronione przed występowaniem grzyba, a także jego ewentualnym rozprzestrzenianiem się z innych pól. Środek ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak by preparat nie oddziaływał szkodliwe na samą uprawę, otaczające środowisko, a także człowieka. A może zainteresuje cię także artykuł o środkach na mszyce?

Środki grzybobójcze – zastosowanie

Zastosowanie fungicydów jest bardzo szerokie. Rolniczy najczęściej wybierają fungicydy w rzepaku oraz na zboża, zarówno ozime i jare. Grzyby atakują także drzewa owocowe, jagodniki, winorośle oraz warzywa. Dlatego środki grzybobójcze tego typu znajdują także szerokie zastosowanie w sadownictwie.

Jak już wcześniej wspomniano, fungicyd jest preparatem, który stosuje się najczęściej zapobiegawczo. Jednak w przypadku wystąpienia grzybów w uprawach, przy pomocy środków chemicznych są one oddzielane od tlenu. W związku z tym grzyby tracą podstawową funkcję niezbędną do przeżycia. Dodatkowo zostaje odcięta biosynteza białek, dlatego grzyby nie są w stanie czerpać żadnych korzyści z otoczenia. Oprócz tego środki grzybobójcze pobudzają proces odpornościowy rośliny, która ze zwiększoną siłą samodzielnie radzi sobie z pasożytami.

Fungicydy – klasyfikacja

Fungicydy możemy podzielić pod względem działania substancji czynnych na uprawach. Pod tym względem wyróżniamy:

 • Fungicydy kontaktowe, zwane również powierzchniowymi – fungicydy kontaktowe oddziałują na powierzchnię roślin. W ten sposób grzyby nie są w stanie wytworzyć zarodników. Do najpopularniejszych środków grzybobójczych tego typu zalicza się Zignal 500 S.C.
 • Fungicydy układowe, określane również jako systemiczne środki ochrony roślin – działają wgłębnie na każdą roślinę. W ten sposób jest nie tylko zablokowany rozwój grzyba, ale również rośliny są chronione przed zainfekowanie. W tym przypadku na uwagę zasługuje środek ochrony roślin Rubric 125 S.C. Fungicydy układowe są określane jako jedne z najbardziej skutecznych. Najczęściej stosuje się je na zboża.
 • Fungicydy mezosystemiczne, zwane również quasi-systemicznymi – fungicyd tego typu osiada na liściach poprzez proces rozpylania
 • Fungicydy wgłębne – substancje czynnościowe docierają do struktury wewnętrznej liści
 • Fungicydy translaminarne, zwane również miejscowymi – po rozpyleniu trafiają do kilku warstw komórek konkretnej rośliny. Sprawdź także ten artykuł na temat popularnego nawozu Substral.

Fungicydy można podzielić również na sposób działania. Jako cel funkcjonowania środków grzybobójczych przyjmuje się:

 • Syntezę kwasów nukleinowych
 • Mitozę i podział komórki
 • Oddychanie
 • Syntezę aminokwasów i białek
 • Transdukcję sygnału
 • Syntezę lipidów i błon komórkowych
 • Biosyntezę steroli
 • Biosyntezę ściany komórkowej
 • Dukcję roślinnych mechanizmów obronnych

Środki grzybobójcze – wykorzystanie

Jak działają fungicydy?

Sposób działania fungicydów, doskonale opisuje powyższy podział środków grzybobójczych. Mogą one działać wewnętrznie jako systemiczne środki ochrony roślin lub nalistnie. Bardzo dużą popularnością cieszą się również fungicydy kontaktowe, działające powierzchniowo na rośliny.

Opryski fungicydami na choroby grzybowe to podstawa pielęgnacji i prewencji. Po ich zastosowaniu obowiązuje długi okres karencji.
Fungicydy – środek chroniący przed grzybami – rodzaje, zastosowanie, ceny

Jednak, jak już wcześniej wspomniano, największą skutecznością wyróżniają się fungicydy układowe, czyli systemiczne środki ochrony roślin. Działając odśrodkowo, hamują wzrost i rozwój grzybów, jednocześnie odcinając je od procesu oddychania. Przez to tego typu fungicyd jest często stosowany jako środek interwencyjny oraz zapobiegawczy.

Tabela mieszania fungicydów

W celu zwiększenia wydajności fungicydów, a także zachowując wszelkie środki ostrożności, istotnym elementem jest tabela mieszania fungicydów. Każdy preparat posiada potrzebne informacje dotyczące przygotowania mieszanki. Popełnienie błędów przy mieszaniu ze sobą konkretnych substancji chemicznych, może stanowić ogromne zagrożenie dla upraw, a także otaczającego środowiska naturalnego.

Mieszanie składników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przyczyni się do tego, iż działanie systemiczne środków ochrony roślin będzie wydajne i niestwarzające żadnego zagrożenia. Dodatkowo należy wiedzieć jakie środki ochronne dla roślin można ze sobą wzajemnie mieszać. Ponieważ oprócz środków grzybobójczych, często rolnicy stosują środki owadobójcze lub roztoczobójcze, a także różnego rodzaju regulatory wzrostu. Niewłaściwa kombinacja poszczególnych preparatów może stanowić olbrzymie zagrożenie dla uprawy i organizmów żywych. Sprawdź także ten artykuł z informacjami o saletrze amonowej.

Najpopularniejsze produkty – przykładowy cennik

Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik popularnych środków grzybobójczych:

 • Falcon Fungicyd 460 EC 1l – 160,00 zł
 • Falcon Fungicyd 460 EC 5l – 758,00 zł
 • Wirtuoz Fungicyd 520 EC 5l – 665,00 zł
 • Wirtuoz Fungicyd 520 EC 1l – 142,00 zł

Ceny środków grzybobójczych są dość wysokie. Jednak należy zwrócić uwagę nie tylko na wydajność preparatu, ale również jego skuteczność. Zazwyczaj wystarcza około 1,5 litra środka chemicznego na 1 hektar uprawy. Przed wyborem konkretnego fungicydu, należy dokładnie sprawdzić, jakie są jego zalecenia. Dostępne są fungicydy w rzepaku, na zboża, a także uprawy owocowe i warzywne.

Czy fungicydy są bezpieczne?

Działanie systemiczne środków ochrony roślin muszą być stosowane z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Wtedy dopiero uprawa będzie odpowiednio chroniona przed występowaniem grzybów. Należy również uważać na łączenie ze sobą pozostałych środków. Często stosowane regulatory wzrostu mają na celu pobudzenie rozwoju rośliny. Jednak należy wspomnieć również o tym, że niektóre regulatory wzrostu działają także owadobójczo. Zatem po połączeniu ich z fungicydami mogą wytworzyć niebezpieczną mieszankę.

Innym zagrożeniem jest stosowanie przez wiele lat tych samych środków grzybobójczych, ponieważ konkretne grzyby mogą zacząć wykazywać odporność na poszczególne składniki. Ponadto składniki czynne zaczynają osiadać w glebie, przez co w otaczającym środowisku organizmy wykazujące się niską odpornością na składniki zawarte w fungicydach podlegają osłabieniu lub eliminacji. Bardzo często na uprawach stosuje się bardziej niebezpieczne pestycydy, które mają wpływać na zmniejszenie odporności u grzybów. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest stosowanie naprzemiennie fungicydów wyróżniających się odmiennym składem. Tak, aby w grzybach nie uruchomił się system odpornościowy na konkretne substancje chemiczne.

ikona podziel się Przekaż dalej