Wiosenna ochrona drzew – kiedy opryskiwać drzewa owocowe?

Lustracja drzew owocowych – sposób na szkodniki drzew owocowych

W czasie lustrowania drzew, pod kątem wystąpienia ewentualnych chorób, ustalamy średni stopień porażenia liści i owoców, aby zdecydować o konieczności dokonania oprysków, na choroby grzybowe.

Najczęstsze choroby drzew owocowych:

 • choroby grzybowe jabłoni – parch jabłoni, drobna plamistość liści, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, mączniak jabłoni, zaraza ogniowa oraz gorzka zgnilizna owoców, 
 • choroby śliwy - brunatna zgnilizna drzew pestkowych, dziurkowatość liści, szarka oraz torbiel śliwy,
 • choroby gruszy – parch gruszy, biała plamistość liści gruszy, zaraza ogniowa oraz brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych.

Ustalenie, jakie gatunki szkodników stanowią największe zagrożenie dla plonów, jest warunkiem podjęcia skutecznej walki. Przeprowadzenie lustracji, pozwoli ustalić, kiedy opryskiwać drzewa i jakie zastosować środki do oprysków. Oględziny drzew, przy pomocy lupy, umożliwi zaobserwowanie szkodników i ustalenie ich liczebności. Po wykonaniu oprysków, należy zanotować ich datę, nazwę szkodnika oraz informację, jakie preparaty i w jakiej dawce zostały zastosowane. Po trzech dniach po opryskiwaniu należy sprawdzić skuteczność zabiegu.

Wiosenne opryski drzew owocowych
Wiosenne opryski drzew owocowych

Do szkodników najczęściej zagrażającym drzewom owocowym należą:

 • szkodniki jabłoni – przędziorki, znamionówka tarniówka, zwojkówki liściowe, piędzik przedzimek, miodówka jabłoniowa oraz mszyce,
 • szkodniki śliwy – owocówka śliwkóweczka, przędziorek owocowiec, owocnice, piędzik przedzimek, misecznik śliwowiec oraz zwójkówki,
 • szkodniki gruszy – paciornica gruszo wianka, piędzik przedzimek, zwójki liściowe, mszyce, miodówki, pryszczarek gruszowiak oraz osnuja gruszowa.

Terminy przeprowadzenia zabiegów – opryski jabłoni

Terminy oprysków zależne są od rozwoju jabłoni :

W styczniu i w lutym - w kresie bezlistnym, stosujemy preparaty na raka drzew owocowych oraz zgorzel kory jabłoni, np. maść ogrodniczą FUNABEN 3, FUNABEN 4 –według zalecanych dawek.  

Wiosenne opryski drzew owocowych przeprowadzamy w marcu i w kwietniu - czyli od momentu pojawienia się pąków i liści. Opryski jabłoni pomogą na:

 • parcha jabłoni – zalecane preparaty : MIEDZIAN 50 WP oraz MIEDZIAN EXTRA 350 SC
 • mączniaka jabłoni – opryski SIARKOLEM 80WG
 • zarazę ogniową – MIEDZIAN 50

W kwietniu i w maju – w czasie rozwoju pąków kwiatowych i kwitnienia jabłoni:

 • stosujemy preparaty zalecane na parcha jabłoni, mączniaka jabłoni i zarazę ogniową

W maju oraz w miesiącach letnich – w czasie kwitnienia jabłoni, zawiązywania się owoców i ich wzrastania:

 • w dalszym ciągu zapobiegamy chorobom grzybowym, stosując MIEDZIAN - na zarazę ogniową
 • na parcha jabłoni – ZATO 50 WG, ANTRACOL 70 WG oraz POLYRAM 70 WG.
Wiosenne opryski drzew owocowych
Wiosenne opryski drzew owocowych

Po zbiorach, kiedy liście zaczną opadać, w dalszym ciągu prowadzimy obserwację drzew owocowych. Przeciwdziałamy rozwojowi parcha jabłoni, stosując opryski roztworem mocznika (5%).

Preparaty na szkodniki drzew owocowych – kiedy opryskiwać drzewa

Mszyce są uciążliwymi szkodnikami, żerującymi na pędach i liściach. Bezskrzydłe 2 mm owady, o kolorze zielonkawym, popielatym lub brązowym, tworzą kolonie, liczące po kilka lub kilkadziesiąt osobników. Latem rośliny pokrywają się lepką słodką rosą, natomiast w okresie zimowym, w okolicy pączków, można zaobserwować 50 mm czarne owalne jajeczka.

Na mszyce, zimą, wykonuje się opryski środkami ochrony roślin, przeznaczonymi do niszczenia jaj. Zabieg przeprowadza się do momentu pękania pąków liściowych, co 3 – 4 lata. Po wylęgnięciu się mszyc, w fazie zielonego pąka kwiatowego, wykonujemy dalsze opryski, przy temperaturze powietrza powyżej 12 – 15 stopni Celsjusza. Zabieg umożliwi również likwidację piędzika przedzimka, zwojkówki liściowej i miodówki jabłoniowej. Najważniejszy oprysk na mszyce przeprowadzamy 2 tygodnie po kwitnieniu drzew owocowych. Zastosowane preparaty zwalczają także owocnicę jabłkową. W razie masowego pojawienia się mszyc, powtórnie opryskujemy drzewa.

Skuteczne preparaty na mszyce:

 • na pierwsze wczesne kolonie stosujemy PRIMOR 500 WG, ACTARA 25 WG, MOSPILAN 20 SP, AZTEC 140 EW oraz SUMITHION SUPER 1000 EC,
 • na mszyce i zwojkówki liściowe skutecznym preparatem jest RELDAN 225EC. (Jego użycie negatywnie działa na pożyteczne organizmy ogrodowe).

Przed zastosowaniem środków ochrony drzew owocowych, należy dokładnie zapoznać się z etykietą produktu, by zastosować polecane preparaty z odpowiedniej dawce i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie pszczół a wiosenne opryski drzew owocowych - porady

Wiosenna ochrona drzew przed chorobami grzybowymi i szkodnikami, powinna odbywać się ze szczególną troską o ochronę pszczół przed niekorzystnym działaniem pestycydów. Od zastosowania środka chemicznego do momentu spodziewanego oblotu ogrodu przez pszczoły, musi zostać zastosowany okres prewencji – od kilku godzin do kilku dni, w zależności od zastosowanego preparatu.

Unikanie zatrucia pszczół jest powinnością każdego sadownika i ogrodnika:

 • nie należy opryskiwać drzew kwitnących. W tym czasie używajmy jedynie środków nieszkodliwych dla pszczół, o bardzo krótkiej prewencji,
 • zabieg opryskiwania przeprowadźmy po zachodzie słońca lub w czasie mżawki, kiedy pszczoły nie latają,
 • przed dokonaniem oprysku, dokonajmy odchwaszczenia kwitnących chwastów,
 • poinformujmy o planowanych opryskach sąsiadujących z nami pszczelarzy, którzy zabezpieczą swoje pasieki.

Podczas oprysku, należy zadbać, by opadające krople środków ochronnych, nie przenosiły się na kwitnące pola rzepaku, koniczyny i innych roślin. Właściciel sadu lub ogrodu ponosi finansową odpowiedzialność za niewłaściwie przeprowadzone opryski drzew owocowych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97.4% czytelników artykuł okazał się być pomocny