Jak wygląda brudnica mniszka i po czym poznać jej działanie

Brudnica mniszka groźny szkodnik drzew iglastych

Na drzewach iglastych możemy zobaczyć ciekawie ubarwioną ćmę, która na białych skrzydłach ma ciemnobrunatne wzorki. Te ciekawie wyglądające owady są groźnymi szkodnikami drzew iglastych, które przy masowym rozmnażaniu się mogą doprowadzić do gołożeru i zamierania drzew.

Brudnica mniszka to motyl z rodziny mrocznicowatych, podrodziny brudnicowatych. Są to ćmy prowadzące nocny tryb życia. Charakterystyczną cechą gatunków są duże, owłosione gąsienice. W Polsce bytuje 16 gatunków brudnicowatych. Wśród brudnicowatych występuje wiele gatunków będących szkodnikami drzew i krzewów. Najbardziej zjadliwe szkodniki to: brudnica mniszka, brudnica nieparka, kuprówka rudnica, kuprówka złotnica, szczotecznica szarawka, białka wierzbówka i znamionówka tarniówka.

Jak wygląda brudnica mniszka, motyl z rodziny brudnic

Ćmy występują w trzech wersjach kolorystycznych: białe, szare i czarne. Jej skrzydła pokryte są ciemnymi wzorami. Owada tego bardzo trudno jest zauważyć na korze drzew, gdyż w ciągu dnia ćma siedzi bez ruchu na drzewie, a jej ubarwienie zlewa się z korą drzew. Zarówno samce jak i samice latają, przy czym samice są nieco większe, przy rozpiętości skrzydeł do 4.5 cm. Larwa brudnicy mniszki jest duża, o długości do 4 cm. Jest ona owłosiona, zaś przez jej grzbiet przebiega ciemna pręga.

Owad przechodzi przez stadium jaja, larwy, poczwarki i owada dorosłego. Samica składa jaja latem. Jaja zostają złożone na korze, a larwy rozwijają się w ciągu 4 tygodni. Nie mniej pozostają w osłonkach jajowych aż do wiosny. Początkowo grupują się one na pniach, tworząc tzw. lusterka, a następnie wędrują na korony drzew, gdzie żerują na igłach.

W jaki sposób brudnica mniszka zagraża lasom

Szkodnik ten żeruje na różnych drzewach, jednak preferuje iglaki. Bytuje głównie na sosnach, świerkach, jodłach i modrzewiach. Najczęściej atakuje lasy monokulturowe. Brudnica mniszka żeruje również na drzewach liściastych, jednak omija wiele gatunków tych drzew, skupiając się głównie na iglakach. Przy masowym występowaniu tego szkodnika może on powodować gołożery. Sosny zwykle są w stanie przetrwać objedzenie igieł przez szkodnika, natomiast gołożer świerków kończy się obumieraniem drzew.

Ten motyl z rodziny brudnic jest groźnym szkodnikiem lasu, który prowadzi do zamierania drzew. Larwy tego owada są bardzo żarłoczne. Są w stanie ogołocić drzewa z igieł. Ponadto osłabione drzewa padają ofiarą innych szkodników, na przykład korników. Dlatego też działanie tego owada, jeśli jest masowe, może przyczynić się do zamierania całych połaci lasu.

Owad ten posiada wielu naturalnych wrogów, jak ptaki i nietoperze, które mogą skutecznie kontrolować populację szkodnika. Jednak w latach, gdy tych wrogów jest mało, może nastąpić masowy wylęg larw brudnicy. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat zwalczania czerwców w ogrodzie?

Na czym polega zwalczanie brudnicy miszki - metody ekologiczne i chemiczne

Jak ustala się liczbę owadów w lasach, zanim wdroży się zwalczanie szkodnika - metoda 20 drzew

Brudnica mniszka stanowi szczególne zagrożenie dla lasów iglastych, dlatego też leśnicy prowadzą akcje monitorowania drzew, aby w porę wykryć masowe mnożenie się tego owada.

Do prognozowania zagrożenia służą pułapki lepowe, feromonowe oraz obserwacja i liczenie motyli podczas rójki - tzw. transekt. W leśnictwie są odpowiednie terminy i instrukcje.

Innym sposobem obliczenia populacji owadów jest metoda 20 drzew. Polega ona na liczeniu samic siedzących na drzewach. Samice liczy się do wysokości 3 - 4 metrów. Gdy leśnicy zauważą jedną samicę siedzącą na pniu drzew, zaczynają liczyć na kolejnych 10 drzewach w rzędzie wzdłuż brzegu lasu i 10 drzewach w rzędzie prostopadłym do brzegu lasu. Metody te pozwalają na oszacowanie wielkości wylęgu larw w kolejnym sezonie i przygotowanie się do zwalczania szkodnika w przypadku masowego wylęgu.

Kiedy stosuje się oprysk chemiczny lasu i pułapki lepowe

Metody ekologiczne jak pułapki lepowe nie są w stanie ograniczyć populacji owada. Pułapki, podobnie jak metoda 20 drzew, służą głównie do oszacowania populacji szkodnika i przygotowania się na następny sezon. Jeśli wylęg larw owada będzie masowy jedynym sposobem ochrony lasu jest oprysk chemiczny, który przeprowadza się z powietrza.

Brudnica mniszka może zaatakować również drzewa iglaste w ogrodzie. W takim przypadku skutecznym sposobem mogą być pułapki lepowe. Jeśli okażą się nieskuteczne, stosuje się oprysk środkiem owadobójczym.

ikona podziel się Przekaż dalej