Letnia plaga komarów w ogrodzie i nad wodą

Nie każdy komar jest agresywny wobec człowieka

Komary, jako rodzina owadów, liczą ponad 3500 gatunków, a ich przodkowie żyli już przed milionami lat w kredzie górnej. W Polsce występuje podobno 48 gatunków komarów, z których 9 może przybrać w sprzyjających warunkach pogodowych i wodnych liczebność mocno uciążliwą dla człowieka. W ciągu swojej długiej historii wypracowały skuteczny mechanizm adaptacji do różnych warunków.

Komary przechodzą w swoim życiu cykl przeobrażenia zupełnego. Pierwsze trzy stadia rozwoju – jaja, larwy i poczwarki – potrzebują do rozwoju środowiska wodnego. Lądowy tryb życia prowadzą i doskonale latają dojrzałe samce i samice. Do rozwoju larw wybierają płytkie zbiorniki wody stojącej. Unikają akwenów głębokich oraz o dużym falowaniu i szybkim nurcie. Spotyka się je więc w rozlewiskach, kałużach, rowach, płyciznach jezior, a nawet w beczkach z wodą, zapchanych rynnach i innych pojemnikach.

Samce komarów żywią się nektarem kwiatów, natomiast samice do wytworzenia jaj potrzebują białka, które zdobywają wysysając krew zwierząt i ludzi. Do zlokalizowania źródła krwi posługują się analizą stężenia dwutlenku węgla w powietrzu oraz obecnością składników potu. Przydatna jest też dla nich metoda termodetekcji. Jak widać, nawet najlepsze środki na komary o działaniu odstraszającym ze sklepu, ani domowe sposoby na komary nie są w stanie szkodników wyeliminować, ponieważ przyciągamy je w sposób naturalny. Likwidacja plagi komarów jest możliwa poprzez dobry środek chemiczny.

Chemiczne zwalczanie komarów

Chociaż istnieją biologiczne i zintegrowane metody zwalczania komarów, wiodącą rolę odgrywają na świecie i u nas w kraju środki chemiczne. Główną wadą preparatów do zwalczania dorosłych owadów jest brak selektywności działania, a tym samym oddziaływanie na szerokie spektrum gatunków. Nie da się pryskać wyłącznie przeciwko komarom i nieuchronnie ucierpią na tym gatunki współistniejące. Podstawową sprawą jest minimalizacja szkodliwych skutków.

Chemiczne zwalczanie komarów przeprowadza się metodą dobraną do warunków środowiska: opryskiwaniem albo zamgławianiem. Oprysk kroplami o dużej średnicy należy do najmniej efektywnych metod walki z komarami. Zużycie roztworu preparatu jest wysokie, a wnikanie w głębsze warstwy roślinności dosyć ograniczone. Może to być w miarę dobry sposób do ogrodu, ale na większą skalę jest mało efektywny.

Znacznie bardziej skutecznym sposobem zwalczania komarów w dorosłym stadium jest zamgławianie. W tym wypadku substancja czynna jest rozcieńczona w wodzie i formie bardzo drobnych kropelek o średnicy rzędu 50-100 µm. Mgła jest wyrzucana na teren poddawany zwalczaniu komarów. Odmianą tego zamgławiania zimną mgłą jest zamgławianie termiczne tak zwaną gorącą mgłą. W tym wypadku ciecz robocza odparowuje w wysokiej temperaturze, a gorące powietrze wraz z parą jest wyrzucane z dyszy. Na skutek kontaktu z chłodnym powietrzem na zewnątrz, para wodna wraz z preparatem ulega skropleniu. Mgła przez długi czas unosi się w powietrzu i ma zdolność wnikania w trudno dostępne miejsca.

Chemiczne środki na odkomarzenie

Środki na odkomarzenie – KOMARON FORTE

Preparat działający szybko i skutecznie. Ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Nadaje się do oprysku i zamgławiania. Opakowanie preparatu 250 ml wystarcza na zamgławienie 2500 m2 (oprysk powoduje zużycie większej ilości środka i wody).

Chemiczne zwalczanie komarów w ogrodzie środkami owadobójczymi na trawniku krok po kroku
Chemiczne zwalczanie komarów w ogrodzie i w domu, czyli najlepsze sposoby na to, jak pozbyć się komarów

KOMAROPREN PBO

Preparat do rozcieńczania w wodzie. Służy do zwalczania komarów w stadium imago w ogrodach, parkach, terenach popowodziowych itp. Zaleca się stosowanie wokół posesji jako formę bariery przed komarami. Nie należy opryskiwać powierzchni, na których pszczoły zbierają pożytek, albo rosną rośliny przeznaczone do spożycia. Dobre wyniki daje metoda gorącej mgły.

Total Eco EC011

Środek do oprysku na larwy komarów. Jest nietoksyczny i działa na zasadzie tworzenia cienkiego filmu na wodzie, który ma bardzo niskie napięcie powierzchniowe. Zapobiega przyczepianiu się poczwarek do powierzchni i uniemożliwia ich dalszy rozwój. Poza tym samice komarów nie mają warunków do składania w wodzie jaj.

Preparaty tego typu są oparte na silikonach i całkowicie nieszkodliwe dla środowiska, ponieważ rozkładają się na krzemiany. Pokrywają całkowicie powierzchnię i są elastyczne na działanie wiatru. Nie są gromadzone przez wiatr w jednym miejscu ani nie rozkładają się pod wpływem promieniowania UV. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o opryskach na komary w ogrodzie.

Chemiczne zwalczanie komarów – zagrożenie dla środowiska

Każdy preparat chemiczny użyty do oprysku na zewnątrz, w ogrodzie albo w parku, może być groźny nie tylko dla gatunków uznanych za szkodliwe. Niewiedza i niekompetencja osób wykonujących oprysk chemiczny może wyrządzić szkody w naturalnym środowisku. Preparat skuteczny w zwalczaniu larw komarów jest często wysoce toksyczny dla niektórych gatunków ryb i wodnych skorupiaków.

Najlepsze środki na komary muszą minimalizować ryzyko związane ze stosowaniem środków chemicznych w przyrodzie. Aby oprysk był skuteczny, ważna jest niezbyt wysoka temperatura podczas aplikacji (rzędu 24°C), brak opadów i minimalny wiatr (do 5 m/s). Preparaty przeciwko komarom nigdy nie mogą być stosowane w dzień, aby uniknąć szkodzeniu pszczołom zbierającym pożytek z roślin na terenie, gdzie jest rozpylony środek. Likwidacja nadmiernej liczebności komarów nie może zagrażać populacji innych gatunków. Ważne jest też, aby preparaty do oprysku były stosowane w najmniejszej skutecznej dawce. Dzięki temu niezamierzona aplikacja na pożyteczne owady nie będzie dla nich dawką śmiertelną.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 89.0% czytelników artykuł okazał się być pomocny