Pryszczarek kapustnik krok po kroku

Jak wygląda pryszczarek kapustnik

Pryszczarek kapustnik należy do rodziny pryszczarkowatych i rzędów muchówek. Jest to duża rodzina niewielkich owadów, żyjących we wszystkich środowiskach lądowych. Owady tej rodziny są skrzydlate, często z czerwonym odwłokiem. Larwy żywią się sokami roślin lub strzępkami grzybni i są bardzo żarłoczne. Wiele gatunków pryszczarkowatych są groźnymi szkodnikami. W Polsce do najgroźniejszych szkodników z rodziny muchówek należy pryszczarek kapustnik, śmietka kapuściana i miniarka kapuściana.

Pryszczarek kapustnik należy do muchówek o czerwonym odwłoku, delikatnych skrzydłach i długich odnóżach. Dorosła muchówka ma długość około 1.5 mm. Jego larwa, o długości do 2 mm, zmienia kolor ze szkliste, poprzez białą, do pomarańczowej.

Samica składa jaja przede wszystkim w rzepaku, w jego łuszczynach. Zaatakowanie upraw rzepaku przez pryszczarka kapustnika ma duże znaczenie gospodarcze, gdyż larwy owada uszkadzają nasiona rzepaku, z których wyrabia się olej rzepakowy i tłuszcze. Samica owada drąży otwory w młodych i delikatnych łuszczynach, lub korzysta z otworów wydrążonych przez inne szkodniki. Szczególnie chowacz podobnik ułatwia samicy pryszczarka kapustnika dostanie się do wnętrza łuszczyn rzepaku, gdyż wykorzystuje ona wydrążone przez niego dziury. W rzepaku wylęgają się larwy, zaś 2 - 3 tygodnie po złożeniu larw łuszczyny pękają i larwy wysypują się do ziemi, gdzie tworzą poczwarki. Dorosłe poczwarki są ruchome i wędrują w kierunku powierzchni zimie, gdzie wykluwają się owady dorosłe. W ciągu roku rozwijają się 3 - 4 pokolenia w rzepaku jarym i 2 - 3 pokolenia owada w rzepaku ozimym. Zimują larwy, które bytują w ziemnym kokonie.

Jakie rośliny atakuje pryszczarek kapustnik

Głównymi roślinami żywicielskimi pryszczareka kapustnika jest rzepak i rzepik. Owad składa jaja w łuszczynach rzepaku, wskutek czego łuszczyny żółkną i pękają. Prowadzi to do wysypywania się nasion i samosiewów, wskutek tego najważniejsza część rzepaku, czyli jego nasiona, ulegają zniszczeniu.

Ponadto pryszczarek kapustnik żeruje w warzywach krzyżowych, jak kapusta, brukiew, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka i gorczyca. Żeruje zarówno na warzywach krzyżowych uprawnych, jak i dziko rosnących.

Podstawowe szkody w uprawach, jakich dokonuje pryszczarek kapustnik, to uszkadzanie łuszczyn i nasion. Larwy wysysają soki ze ścianek łuszczyn oraz z nasion, w wyniku czego łuszczyny odkształcają się i skręcają. Łuszczyny żółkną i przedwcześnie pękają wysypując larwy i nasiona. Aby wystąpiły znaczne szkody gospodarcze, potrzebne są dwa szkodniki współdziałające, czyli pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik. A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat zwalczania śmietki kapuścianej?

Jak wygląda zwalczanie pryszczarka kapustnika - sprawdzone sposoby

Sprawdzone sposoby na oszacowanie występowania i zwalczanie szkodnika

W rolnictwie przeprowadza się szacowanie ilości występowania szkodnika, aby stwierdzić, czy konieczne będzie zwalczanie. Najpierw liczy się szkodniki poprzez strząsanie ich z roślin do odpowiednich pojemników. Czynności te należy wykonywać ostrożnie, aby nie spłoszyć owadów, w porze porannej lub wieczornej, gdy owady są ospałe. Próg szkodliwości pryszczarka kapustnika ocenia się wraz z występowaniem chowacza podobnika. W przypadku, gdy chowacz podobnik występuje nielicznie, próg szkodliwości pryszczarka kapustnika wynosi 1 muchówka na roślinę.

Pryszczarek kapustnik na liściu i jego zwalczanie, a także szkodliwość, środki, jak zwalczyć
Pryszczarek kapustnik i jego zwalczanie oraz szkodliwość w ogrodzie krok po kroku

Najlepszym sposobem na uniknięcie masowego żerowania pryszczarka kapustnika jest zapobieganie przez właściwe zabiegi rolnicze. Ważne jest odchwaszczanie upraw, szczególnie zapobieganie pojawieniu się chwastów roślin krzyżowych. Dobre efekty daje także stosowanie odmian późno kwitnących. Niezbędne jest także obserwowanie zasiewów i śledzenie komunikatów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W celu zwalczania szkodnika stosuje się opryski środkami chemicznymi na chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Opryski należy wykonywać po okresie kwitnienia rzepaku, wtedy gdy płatki kwiatów zaczynają opadać.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97.1% czytelników artykuł okazał się być pomocny