Strąkowiec grochowy - szkodnik grochu

Plantatorzy grochu borykają się z różnego rodzaju chorobami i szkodnikami żerującymi na tej roślinie.

Groch dobrze rośnie na stanowisku lekko cienistym i dobrze nawodnionym. Uprawa wymaga lekko zasadowej gleby i starannego odchwaszczania. Ważny jest również płodozmian, czyli unikanie wysiewania grochu na tym samym polu przez 5 lat. Groch jest atakowany przez choroby grzybicze oraz szkodniki jak:

  • strąkowiec grochowy,
  • pachówka strąkóweczka,
  • oprzędzik pręgowany,
  • mszyce.

Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum) żeruje na grochu, uszkadzając nasiona. Jest to nieduży chrząszcz od długości 4 - 5 mm, z rodziny strąkowcowatych. Jest czarny, pokryty szaro brązowymi włoskami. Ma silne odnóża i długie czułki. Jego charakterystyczną cechą są wzory na pokrywach skrzydeł utworzone przez nieregularne, kremowe plamki i paski. Wzdłuż pokryw skrzydeł ciągnie się jaśniejszy pas.

Szkodnikiem niszczącym nasiona grochu są larwy strąkowca grochowego, które wygryzają mały korytarz w ziarnach grochu. Larwa pozostaje w nim aż do przepoczwarzenia się. W tym czasie zjada prawie całą zawartość ziarna grochu. Ziarna z larwami nie nadają się do spożycia i sprzedaży. Są też osłabione i nie nadają się do ziewu, gdyż uszkodzone nasiona słabo kiełkują, zaś wyrosłe z nich rośliny są słabe i słabiej wydają nasiona.

Szkodnik ten zachowuje się prawie niezauważalnie i trudno go wykryć, szczególnie że żyje głównie wewnątrz ziaren grochu. Znalezienie larw w nasionach grochu może oznaczać, że cały plon z danego pola nie nadaje się do sprzedaży. Strąkowiec grochowy żeruje zarówno na plantacjach, jak i w magazynach, gdzie składowane są ziarna grochu. Chrząszcze żerują na liściach grochu, wygryzając w nich dziury. Jednak żerowanie osobników dorosłych na liściach nie stanowi szkody w sensie gospodarczym.

W ciągu sezonu żyje jedno pokolenie chrząszcza. Szkodnik składa jaja w strąkach grochu. Larwy, po wylęgnięciu się, wygryzają korytarz w nasionach i przechodzą w nich cały cykl rozwojowy. Zimują w przechowywanych ziarnach jako poczwarki lub wychodzą jesienią jako chrząszcze. Wiosną chrząszcze, które zimowały w nasionach, wychodzą w nich i nalatują na plantacje grochu.

Zwalczanie i zapobieganie szkodom dokonanym przez strąkowca - ochrona roślin i skuteczne preparaty

Szkodnik ten może dokonać dużych spustoszeń na plantacjach grochu. Aby zdecydować, czy i kiedy konieczne jest zwalczanie szkodnika, dokonuje się pomiarów na losowo wybranym fragmencie pola. Próg szkodliwości oznacza znalezienie minimum dwóch chrząszczy na 10 m2 powierzchni plantacji w okresie kwitnienia grochu. Przeprowadza się również badanie strąków i nasion grochu. Za silny stopień uszkodzenia plonów uważa się ponad 10% nasion zasiedlonych przez larwy.

Strąkowiec grochowy na roślinach, a także rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie metodami naturalnymi oraz chemicznymi
Strąkowiec grochowy i rozpoznawanie szkodników krok po kroku, czyli jak wyglądają szkodniki i jak przeprowadzić zwalczanie w sposób prawidłowy

Po przekroczeniu progu, w którym ilość owadów jest ekonomicznie szkodliwa, wykonuje się oprysk pestycydami. Ochrona roślin przed tym szkodnikiem polega na zwalczaniu chrząszczy, tak aby nie mogły złożyć jaj. Najbardziej skuteczny oprysk należy wykonać w fazie zawiązywania się pierwszych strąków. Stosuje się skuteczne preparaty owadobójcze, zawierające substancję czynną acetamipryd lub insektycydy zaliczane do grupy pyretroidów. Ważne jest, aby użyć preparatów nieszkodliwych dla pszczół lub o krótkiej prewencji. Oprysk powinien być wykonany w godzinach wieczornych. Sprawdź także ten artykuł na temat zwalczania wełnowców.

Zapobieganie szkodnikom i chorobom grochu polega na prawidłowym stosowaniu płodozmianu. Nie zaleca się obsiewania grochem tego samego pola przez 5 kolejnych lat.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96.7% czytelników artykuł okazał się być pomocny