Wycinka drzew prostsza do zgłoszenia

W dobie coraz większej cyfryzacji mnóstwo spraw można załatwić zdalnie. Podobnie jest w przypadku wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew, a także zgłoszeń wycinki drzew na działce. Od 27 stycznia 2023 roku można składać wnioski online. Zostały ujednolicone w całej Polsce – wystarczy więc wypełnić odpowiedni formularz. Potrzebny będzie jednak profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Czym różni się zezwolenie od zgłoszenia? Zgłaszać trzeba zamiar usunięcia drzewa o określonej w przepisach, znacznej grubości pnia. Zezwolenie na wycinkę potrzebne jest zaś w przypadku usuwania drzewa w szczególnych warunkach (np. przy publicznej drodze lub w rezerwacie przyrody). Wycinka drzew owocowych i innych wymaga doświadczenia. Dzięki Fixly można znaleźć fachowców od wycinki drzew i powierzyć im zadanie. Specjaliści usuną drzewo w bezpieczny sposób, dobierając odpowiednią dla niego metodę.

Wycinka drzew na działce – kiedy trzeba zgłosić?

Właściciele działki chcący wyciąć na niej drzewo powinni zgłosić ten fakt urzędowi. Obowiązek uzależniony jest od obwodu pnia, który mierzy się na wysokości 5 cm. Trzeba zgłaszać wycinkę, gdy obwód pnia przekracza:

  • 80 cm – klon srebrzysty i jednolistny, wierzba lub topola,
  • 65 cm – platan klonolistny, kasztanowiec zwyczajny lub robinia akacjowa,
  • 50 cm – pozostałe gatunki drzew.

Czy są jednak takie drzewa, które można wycinać bez pozwolenia? Jak najbardziej! Bez pozwolenia możliwa jest wycinka drzew owocowych – chyba że znajdują się na terenach zielonych wpisanych np. do rejestru zabytków. Bez pozwolenia wycinać można krzewy i bożodrzew gruczołkowaty oraz pozostałe gatunki. Pozwolenie na wycinkę drzew nie dotyczy też drzew złamanych, uszkodzonych (np. w wyniku katastrofy) i wywróconych. Nie można także wycinać drzew będących zadrzewieniem nawodnym, przydrożnym lub śródpolnym w parku krajobrazowym.

Co umożliwia szybkie zgłoszenie wycinki?

Dzięki możliwości zgłoszenia przez Internet uda się szybciej pozbyć niechcianego drzewa lub pozyskać drewno na opał. Oznacza to jednocześnie większe możliwości zarządzania własnością prywatną i duże ułatwienie w kwestii zagospodarowania terenu. Usuwanie drzew z posesji dzięki możliwości zgłoszenia tego zamiaru online znacznie przyspiesza sprawę. Jeszcze nie tak dawno temu przeciągano proces administracyjny do granic możliwości.

Możliwość internetowego złożenia wniosku o wycinkę pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze – nie trzeba specjalnie jechać do urzędu. Teraz właściciele mają większą decyzyjność w kwestii drzew niewymagających zgłoszenia. Szybciej otrzymują też decyzję, czy mogą wyciąć wybrane drzewo, które zgłosili do wycinki.

Przepisy dotyczące wycinki drzew zostały ujęte w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Zgodnie z art. 83a.: Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wycinkę drzew najlepiej powierzyć fachowcom

Czasy samowolnej wycinki już dawno minęły. Należy więc pamiętać, że wycinka drzew powinna zostać przeprowadzona przez fachowców. Zajmują się tym m.in. specjalistyczne firmy ogrodnicze. Oczywiście przed zatrudnieniem pomocy należy sprawdzić, czy na dane drzewo potrzebne jest pozwolenie. Za każdy centymetr obwodu nielegalnie wyciętego drzewa grozi 500 zł kary.

Bez znaczenia, czy chcemy wyciąć drzewa owocowe, liściaste czy iglaste – zawsze wymaga to wiedzy i fachu. Dlatego warto skorzystać z Fixly, aby znaleźć specjalistów od wycinki. Fachowcy mają nie tylko duże doświadczenie i umiejętności, ale też odpowiedni sprzęt.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej