Czym są i jak działają fungicydy?

Fungicydy zaliczane są do środków ochrony roślin, czyli mogą być stosowane w uprawach zgodnie z etykietą instrukcją stosowania, której zapisy należy bezwzględnie przestrzegać. Wpływają one na różne procesy życiowe grzybów patogenicznych hamując ich wzrost i rozwój, a nawet prowadząc do ich śmierci. Działanie środka można rozpatrywać  w dwóch głównych kategoriach. 

Typy środków grzybobójczych

Działanie środka ochrony roślin zaliczanego do fungicydów można rozpatrywać  w dwóch głównych kategoriach. 

Działanie w stosunku do rośliny uprawnej

W tym przypadku wyróżniamy produkty o działaniu kontaktowym - działają one tylko na powierzchni roślin uprawnych i aby wykazały skuteczność muszą zostać naniesione bezpośrednio przed infekcją. Do tej grupy można zaliczyć fungicydy zawierające siarkę i miedź, czy stosowany powszechnie w sadownictwie kaptan. Środki ochrony roślin zawierające tylko substancje o działaniu kontaktowych działają stosunkowo krótko i zapobiegawczo.

Kolejną grupę stanowią środki grzybobójcze o działaniu wgłębnym. Substancje czynne zawarte w preparacie wnikają do wnętrza rośliny uprawnej w miejscu aplikacji, ale się w niej nie przemieszają. Działają one dłużej niż preparaty kontaktowe oraz mogą wykazywać w stosunku do grzybów patogenicznych działanie wyniszczające, lecznicze oraz zapobiegawcze. Najpopularniejszą substancją czynną wchodzącą w skład środków grzybobójczych o działaniu wgłębnym jest prochloraz.

Ostatnią grupę fungicydów stanowią preparaty wykazujące działanie systemiczne, zwane także układowym. Substancje czynne wnikają do rośliny uprawnej i mogą się w niej przemieszczać. Jest to szczególnie istotne w warunkach intensywnego wzrostu, ponieważ zabezpieczają zdrowotność nowych przyrostów. Działanie systemiczne wykazują środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z np.  grupy triazoli, strobiluryn oraz SDHI. Wykazują one bardzo szerokie działanie w stosunku do sprawcy choroby - zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. 

Fungicydy, czyli środki grzybobójcze
Fungicydy, czyli środki grzybobójcze

Działanie na sprawcę choroby

Fungicyd mogą wykazywać działanie zapobiegawcze, czyli uniemożliwiają infekcje sprawcy choroby. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał działania powinny być stosowane na rośliny zdrowe. Działanie lecznicze środków grzybobójczych może być wykorzystane krótko po infekcji i w momencie wystąpienia pierwszych objawów. W przypadku zaawansowanego rozwoju choroby niezbędne jest zastosowanie fungicydów o działaniu wyniszczającym

W praktyce preparaty grzybobójcze łączą dwa lub trzy sposoby działania na sprawcę choroby przez co ochrona fungicydowa jest bardziej skuteczna.

Fungicydy na zboża

Zboża należą do najpopularniejszych roślin uprawnych i zarazem najczęściej atakowanych przez sprawców chorób. W zależności do intensywności uprawy w danych gospodarstwie wykonuje się od jednego do trzech, a nawet czterech zabiegów fungicydówych. Ich celem jest zawalczenie chorób podstawy źdźbła, liści oraz kłosów, które przy braku skutecznej ochrony ograniczają znacznie ilość i jakość plonu ziarna.

Do chorób o najważniejszym znaczeniu gospodarczym należy zaliczyć łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni zbóż mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści, brunatną plamistość liści  oraz fuzariozę i septoriozę kłosów.

Fungicydy na rzepak

W rzepaku ozimym wyróżnia się trzy zasadnicze terminy aplikacji środków zwalczających choroby. Jesienią i wiosną zwalczana jest głównie sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. W tym okresie ważna wykorzystuje się bardzo często również funkcję regulacyjną pokroju roślin rzepaku fungicydów. Ostatni zabieg wykonuje się w tzw. fazie opadania płatka i jego głównym celem jest ogarczenie występowania zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni na łodygach oraz czerni krzyżowych na łuszczynach. Obecnie mniejsze znaczenie w uprawie rzepaku mają takie choroby jak mączniak rzekomy czy werticilioza rzepaku.

Fungicydy na kukurydzę

Stosowanie środków ochrony roślin w kukurydzy ogranicza się zwykle głównie do herbicydów, rzadziej insektycydów. Z kolei aplikacja fungicydów jest marginalna, ze względu na generalnie niską presję chorób oraz trudność w aplikacji. Najważniejsze choroby występujące w kukurydzy, które można zwalczać stosując środki grzybobójcze to drobna plamistość liści kukurydzy i żółta plamistość liści kukurydzy. Środków ochrony roślin zwalczających choroby w kukurydzy jest 39 - fungicydy nalistne i zaprawy.

Aplikacja fungicydów jest ważnym elementem prowadzenia upraw. Uprawy takie jak zboża czy rzepak są bardzo mocno atakowane przez sprawców chorób. Dlatego też niezbędny jest monitoring plantacji i reakcja w postaci sprawdzonych i skutecznych rozwiązań. Dedykowane programy ochrony dla upraw zbóż i rzepaku, w tym wysokiej jakości fungicydy można znaleźć na stronie https://osadkowski.pl/pl/oferta/srodki-ochrony-roslin/fungicydy/. Oferta fungicydów obejmuje szerokie spektrum nowoczesnych środków wraz z profesjonalnym doradztwem.

artykuł sponsorowany

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100.0% czytelników artykuł okazał się być pomocny