Jak poradzić sobie z tym problemem? Gdzie odprowadzić nadmiar wody? Jak prawidłowo odwodnić ogród? Jeśli również borykasz się z tym problemem, koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Nadmiar w wody w ogrodzie - jak go usunąć?

Gromadzenie się wody deszczowej na powierzchni działki to dosyć poważny i uciążliwy problem. Zalegająca woda deszczowa nie tylko niszczy trawnik i prowadzi do gnicia roślin, ale powoduje również o wiele poważniejsze skutki. Długotrwały zastój wody może być także przyczyną zawilgocenia nawierzchni, podmakania piwnicy i skutkować może powstawaniem grzybów i wilgoci na ścianach fundamentowych.

Aby pozbyć się tego problemu, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Zgodnie z przepisami właściciel działki może odprowadzać wodę deszczową do:

  • rowu melioracyjnego - to rozwiązanie najczęściej spotykane jest na terenach wiejskich. W tym przypadku do odprowadzania wody z rynien wykorzystuje się rury (o średnicy min. 800 mm), które umieszcza się w ziemi na głębokości około 0,5 metra. Koniec tej rury umieszcza się na brzegu rowu melioracyjnego lub innego cieku wodnego.
  • kanalizacji ogólnospławnej - ten sposób odwodnienia ogrodu wymaga uzgodnienia w rejonowym zakładem kanalizacyjnym oraz stworzenia projektu przyłącza, z uwzględnieniem odpowiednich przekrojów rur oraz osadników, zatrzymujących piasek czy żwir.
  • kanalizacji deszczowej - ten rodzaj usuwania deszczówki stosowany jest najczęściej na gęsto zaludnionych obszarach, gdzie znaczną część terenu stanowią powierzchnie utwardzone. W takim przypadku wodę z posesji można odprowadzić za pomocą przepustów i korytek bezpośrednio do wpustów drogowych. W przypadku odprowadzania wody w nieutwardzonych powierzchni działki na końcach korytek należy zamontować osadniki. Najczęściej przyłączenia takie wykonywane są w trakcie budowy chodnika. Aby dokonać przyłączenia w późniejszym czasie, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zgód.
kanalizacja deszczowa
Jak skutecznie odwodnić ogród?

A co w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia się do żadnej z tych sieci? Wtedy należy skorzystać z innych rozwiązań umożliwiających odwodnienie ogrodu. Oto one:

  • gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych,
  • odprowadzanie wody do studni chłonnej,
  • rozprowadzenie wody po powierzchni działki,
  • wykonanie drenażu na terenie działki.

Drenaż ogrodu - czyli jak wykonać odwodnienie działki?

Jak już wiemy, istnieje kilka możliwości na skuteczne odwodnienie ogrodu. Wybór prawidłowej metody zależy od wielu czynników, między innymi od ukształtowania terenu oraz poziomu przepuszczalności gleby. W zależności od warunków możemy wykonać odwonienie terenu w postaci drenażu podziemnego lub powierzchniowego.

Drenaż podziemny

Do stworzenia tego systemu drenażu wykorzystuje się perforowane rury drenarskie, do których przyłącza się systemy rynnowe pvc (https://gamrat.pl/systemy-rynnowe/gamrat-pvc/). Wybór rur drenarskich zależy od rodzaju gleby, występującego na działce. Do gleby grubo i średnio ziarnistej wystarczające będą rury drenarskie bez otuliny. Do gleb drobnoziarnistych zaleca się stosowanie rur z otuliną wykonaną z włókna syntetycznego, z kolei w przypadku gliniastego czy ilastego podłoża najlepsze będą rury drenarskie z filtrem kokosowym. Zastosowanie otulin ma ochraniać rury przed zatkaniem i utrzymywać ich wysoką skuteczność przez długi czas.

drenaż ogrodu
Jak skutecznie odwodnić ogród?

Drenaż systematyczny

Właściciele działek od dużej powierzchni, gdzie powierzchnia obszaru do odwodnienia przekracza 8 m2, powinno się zastosować drenaż systematyczny. Ten drenaż podziemny składa się z ciągów rur drenarskich o różnej średnicy. Rury o mniejszej średnicy (65-80 mm), czyli tzw. sączki są odpowiedzialne za odprowadzanie wody z powierzchni działki. Umieszcza się je na głębokości min. 50 cm w równych odstępach, tworząc układ rur dopasowany do rodzaju gleby. Sączki podłącza się do rur drenarskich o nieco większej średnicy (113-145 mm), czyli tzw. zbieraczy, które odprowadzają wodę do studzienek drenarskich umieszczonych na ich końcach. Zbiorniki te służą do ewentualnego płukania zbieracza lub odpowietrzania układu. Oprócz zbudowania samego układu rur istotne znaczenie ma także odpowiednie przygotowanie podłoża pod montaż. Wszystkie rury powinny zostać umieszczone w rowach, których dno jest wysypane gruboziarnistym piaskiem, a następnie warstwą żwiru (bez ostrych kamieni). Na koniec wszystko przysypuje się warstwą humusu.

Drenaż niesystematyczny

Ten rodzaj drenażu jest duży prostszy i mniej rozbudowany, ponieważ stosuje się go do odwadniania niedużych powierzchni, np. w sytuacji gdy woda deszczowa gromadzi się tylko miejscowo na małym obszarze. Układ taki składa się zazwyczaj z jednego ciągu rur drenarskich.

Drenaż powierzchniowy

Ten rodzaj drenażu dobrze sprawdza się przy odprowadzaniu wody z dużych, utwardzonych nawierzchni, takich jak podjazdy do garażu czy chodniki. Niezbędnym warunkiem jest tutaj zachowanie odpowiedniego kąta nachylenia tych powierzchni. Odpowiednio wykonany drenaż powierzchniowy, sprawi, że odpływająca z nich woda opadowa nie będzie zalegała na powierzchni trawnika czy rabaty. Aby wykonać taki drenaż, należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu o grubości około 30 cm. Następnie na dnie takiego wykopu umieszcza się geowłókninę, którą zasypuje się warstwą żwiru o grubości przynajmniej 20 cm. Warstwa ta może sięgać do wysokości gruntu lub kończyć się nieco niżej - wtedy przykrywamy ją włókniną i zasypujemy warstwą ziemi, na której możemy posiać trawnik lub posadzić kwiaty. Prawidłowo wykonany drenaż powierzchniowy sprawia, że woda spływająca z utwardzonych powierzchni gromadzi się w warstwie drenażowej i z niej stopniowo przenika do głębszych warstw gruntu.

Jak zrobić drenaż ogrodu? - podsumowanie

Istnieje kilka sposobów na odwodnienie ogrodu i pozbycie się zalegającej wody. Planując drenaż ogrodu, należy dopasować go do wielkości działki oraz rodzaju gruntu. Woda z drenażu podziemnego może być odprowadzana na zewnątrz działki (rów melioracyjny, zbiornik, kanalizacja deszczowa), do specjalnych układów chłonnych na działce lub do zbiorników retencyjnych, z których wodę można wykorzystać do podlewania roślin. Nie wolno odprowadzać wody deszczowej do kanalizacji bytowej, ani na teren sąsiedniej posesji. Pierwszą popularną metodą na odprowadzenie wody jest drenaż podziemny, w którym to wodę odprowadza się za pomocą systemu rur drenarskich ułożonych w rowach wypełnionych żwirem. Drugą metodą jest wysypanie danej powierzchni gruntu materiałem filtracyjnym, co umożliwia wsiąkanie wody w głąb gruntu.

ikona podziel się Przekaż dalej