1. Ekspertyzy dendrologiczne mogą się przydać w wielu sytuacjach

2. Ekspertyza dendrologiczna to wiedza o stanie danego drzewa

Wycinanie drzew od jakiegoś czasu jest tematem kontrowersyjnym. Zwolennicy masowych wycinek twierdzą, że drzewa są niebezpieczne dla ludzi. Uważają, że miejsce dla drzew jest w parkach i w lasach. Miłośnicy drzew nie mogą patrzeć na wycinki drzew. Poddają w wątpliwość sens każdej wycinki. Protestują przeciwko niszczeniu zasobów przyrody nie tylko w mieście. Bardzo często drzewa stanowią przeszkodę w planowaniu nowych inwestycji. Na terenach zurbanizowanych jest coraz mniej terenów zielonych. Każde drzewo jest cenne — krzewy go nie zastąpią.

Ekspertyzy dendrologiczne mogą się przydać w wielu sytuacjach

Wiele drzew wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Chodzi tu najczęściej o to, że na danym terenie może występować plac zabaw lub parking. Brak tego typu zabiegów może być zagrożeniem dla ludzi i mienia. Poniesione straty mogą być nieodwracalne. Z ekspertyz dendrologicznych będzie wynikać, czy można mówić o usunięcie drzew, czy jednak wystarczy konserwacja gałęzi. Opinie dendrologiczne są zawsze rzetelne i można powiedzieć, że sprawiedliwe — nie wyrządzą krzywdy drzewom, które są wyniszczone przez ataki szkodników. Możliwości zachowania drzewostanu są zawsze najważniejsze na danym obszarze, gdzie mówi się, że stanowi on betonową pustynię. Ekspertyza dendrologiczna może wypowiedzieć się na temat wieku drzewa i wskazać jego właściwą pielęgnację.

Ekspertyza dendrologiczna to wiedza o stanie danego drzewa

Z opinii dendrologicznej można czerpać fachową wiedzę na temat potrzeb konkretnego drzewa. Może to być wyjątkowo pomocne w sytuacjach, gdy drzewo nagle zaczyna usychać. Opinia dendrologiczna wskaże przyczyny tego stanu rzeczy i zaleci odpowiednie postępowanie pielęgnacyjne. Jeśli zabiegi nie przynoszą zamierzonego efektu, może to wynikać z pogarszającego się stanu zdrowotnego. Czasami konieczne są nowe posadzenia drzew. Niestety nowe drzewa rosną przez wiele lat i jeszcze długo nie będą w stanie zastąpić starych. Alternatywą może być sadzenie dużych drzew. Takie prace powinny być wykonywane za pomocą znawców tematu. Można przy realizacji przesadzania dużych drzew opierać się na wynikach ekspertyzy dendrologicznej.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej