Odnawialne źródła energii w domu i ogrodzie - przegląd i przykłady

Odnawialne źródła energii z roku na rok zyskują na znaczeniu. Jest to dobry trend, ponieważ pozwalają odetchnąć naszej coraz bardziej zanieczyszczonej planecie. W miarę zwiększania się jej popularności energia odnawialna staje się też tańsza. Dzięki temu możemy korzystać z niej w domu. Dlatego też przejrzymy najczęściej wybierane rozwiązania.

Rodzaje energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii, w skrócie zwane OZE, są w Polsce coraz częściej wykorzystywane. Charakteryzują się tym, że ich zasoby odnawiają się w bardzo krótkim czasie. Zatem korzystanie z nich nie prowadzi do wyczerpania zapasów. Energia odnawialna jest, więc świetną alternatywą dla paliw kopalnych, których złoża są sukcesywnie uszczuplane. Mało tego, urządzenia pozwalające eksploatować naturalne źródła energetyczne są w pełni bezpieczne dla środowiska. Skonstruowano je tak by nie generowały zanieczyszczeń. Do tego część z nich jest bezobsługowa, co jest ogromną zaletą.

W skład OZE wchodzi między innymi energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego. Może służyć do ogrzewania budynków lub zaopatrywania ich w prąd. Do tych samych celów wykorzystuje źródła energetyczne bazujące na wietrze. Tymczasem rzeki napędzają siłownie wodne, które produkują elektryczność. Nie można też zapominać o biomasie. Są to wszelkie organiczne odpadki ulegające rozkładowi. Tworzy się z nich paliwa spalane w specjalnie zaprojektowanych kotłach. To jeszcze nie wszystkie rodzaje energii odnawialnej. Ostatnim z nich jest wykorzystywanie ciepła z wnętrza ziemi. W tym celu buduje się elektrownie geotermalne.

Domowe zasoby energii odnawialnej – najczęściej używane źródła energetyczne

Znamy już rodzaje energii odnawialnej, czas, więc zająć się tymi, które można wykorzystać w domu. Na początku zajmiemy się energią słoneczną przetwarzaną na prąd zasilający gospodarstwo domowe. Do tego potrzebna jest instalacja fotowoltaiczna. Najczęściej składa się z paneli fotowoltaicznych, falownika, regulatora ładowania, akumulatora. Panele wyłapują promienie słoneczne i przekształcają je w energię elektryczną. W falowniku prąd stały jest przeobrażany w zmienny. Następnie w pierwszej kolejności jest wykorzystywany do zasilania domowych urządzeń. W Polsce źródła odnawialne tego typu stają się coraz bardziej popularne.

Istnieją trzy typy takich instalacji. Pierwszy off grid magazynuje nadwyżki energii w akumulatorach. Zatem cała wyprodukowana elektryczność pozostaje w domu. Prąd z sieci zasila gospodarstwo dopiero w momencie wystąpienia niedoborów. Tymczasem instalacja on grid jest stale połączona z siecią miejską. Dzięki temu nadwyżki energii można odsprzedawać miejscowej elektrowni. Jednakże by się tak stało właściciel powinien prowadzić własną działalność gospodarczą. Musi też posiadać dodatkowe dwa liczniki. Trzecia wersja instalacji to rozwiązanie hybrydowe wykorzystujące dodatkowe źródła energetyczne.

Słoneczne źródła odnawialne są też eksploatowane z wykorzystaniem kolektorów solarnych. Podobnie do paneli fotowoltaicznych wyłapują promienie słoneczne. Nie produkują jednak energii elektrycznej, lecz cieplną. Tego typu energia odnawialna jest wykorzystywana na różne sposoby. Najczęściej służy do podgrzewania wody użytkowej w domu. Instalacja w innej wersji oprócz wody użytkowej podgrzewa też wodę zgromadzoną w basenie. Możliwe jest też połączenie trzech wariantów. Podgrzewania wody użytkowej, basenowej oraz wykorzystanie energii słonecznej, jako ogrzewanie podłogowe.

Inne zielone źródła energii

OZE to oczywiście nie tylko promieniowanie słoneczne. Istnieją też inne, bardzo ciekawe urządzenia wykorzystujące zielone źródła energii. Jako przykład warto podać pompy ciepła. Można je wykorzystać do ogrzewania budynków. Na czym opiera się ich zasada działania? Po pierwsze trzeba wspomnieć, że wykorzystują różne zasoby energii odnawialnej. Może być to energia powietrza, wody gruntowej lub samego gruntu. Następnie pompa wymusza przepływ ciepła ze stref o niższej temperaturze do stref o temperaturze wyższej. Tego typu przepływ nie jest naturalny, to w rzeczywistości odwrotny proces. W ten sposób otrzymujemy źródło ciepła dla całego domu.

Odnawialne źródła energii to też różne formy biomasy. W Polsce dużą popularnością cieszy się pellet. Może być produkowany z odpadów słonecznikowych, drewnianych jak również ze zboża czy trawy. Te zielone źródła energii są świetnym paliwem ogrzewającym domy. Jednakże by móc z nich korzystać trzeba zakupić przystosowany do tego piec. Jest to urządzenie w zasadzie bezobsługowe. Jedynym zadaniem właściciela jest dosypywanie materiału do spalania. Nie można też zapominać o tym by dobrać kocioł do konkretnego materiału. I to w zasadzie wszystkie najważniejsze domowe urządzenia wykorzystujące zasoby energii odnawialnej.