Praca w ochronie środowiska

Praca w ochronie środowiska to przede wszystkim wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in: fizyki, chemii, biochemii, geologii, hydrologii, klimatologii, meteorologii, czy matematyki, prawa, zarządzania. Głównym celem pracowników ochrony środowiska jest utrzymanie go w takim stanie, by posiadało ono optymalne warunki bytowania, które są gwarantem ciągłości procesów zachodzą. Czynności, które są podejmowane to najczęściej przeciwdziałanie działaniom człowieka, które mają szkodliwy wpływ na otaczające nas środowisko.

Posiadając kierunkowe wykształcenie można znaleźć pracę dzięki ogłoszeniom na takich portalach jak GoWork. Do najbardziej popularnych zawodów w gałęzi ochrony środowiska należą np.: inspektor do spraw ochrony środowiska lub technik ochrony środowiska. Oferty pracy najczęściej są publikowane przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, zakłady przetwórstwa odpadów, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, czy firmach prywatnych.

Praca inspektora do spraw ochrony środowiska

Osoba ubiegająca się o stanowisko inspektora musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Inspektor do spraw ochrony środowiska działa z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Specjalista w tym zakresie dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie środowiska w stanie harmonii. W swojej pracy odpowiada również za kontrolę urządzeń odpowiedzialnych za ochronę środowiska, ich obserwację oraz eksploatację.

Praca technika do spraw ochrony środowiska

By zostać technikiem ochrony środowiska, należy skończyć 4-letnie technikum oraz zdać egzamin uprawniający do pracy w powyższym zawodzie. Po ukończeniu szkoły taka osoba może podjąć pracę na przykład w oczyszczalniach ścieków, zakładach zajmujących się sortowaniem i przetwarzaniem odpadów, czy laboratoriach, które zajmują się monitorowaniem poziomu zanieczyszczeń. Głównym obszarem zainteresowań technika ochrony środowiska jest określenie aktualnego stanu zanieczyszczeń przyrody określonego na podstawie badań technologicznych.

Zarobki w ochronie środowiska

Zarobki w branży ochrony środowiska w dużej mierze zależą od zajmowanego stanowiska. Najmniej płatnym zawodem w branży ochrony środowiskowej jest inspektor ochrony środowiska, który zarabia średnio 4230 złotych brutto, podczas gdy specjalista 4870 złotych brutto. Kierownik w tej branży może liczyć na wynagrodzenie rzędu 7380 złotych brutto. Należy przy tym pamiętać, że zakres wiedzy oraz odpowiedzialności pomiędzy inspektorem a kierownikiem do spraw ochrony środowiska znacznie się różni.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej