Rośliny objęte ochroną gatunkową - gatunki, występowanie, opis

Na wycieczce, w lesie, na wakacjach zauważamy w naturze piękne rośliny, które chcielibyśmy mieć w ogrodzie. Sprawdzamy ich wymagania uprawowe, wykopujemy roślinkę, aby przewieźć ją i zasadzić we własnym ogrodzie. Nie rób tego, gdyż taka beztroska może cię drogo kosztować. Wiele gatunków to rośliny objęte ochroną gatunkową, których pozyskiwanie ze środowiska jest karalne. Przedstawiamy nazwy, opis i zdjęcia ciekawych roślin pod ochroną uprawianych w ogrodzie i wyjaśniamy co robić, aby uprawa tych roślin w ogrodzie była legalna.

Rośliny objęte ochroną gatunkową w Polsce

Ochrona gatunkowa stanowi jedną z metod ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej. Lista roślin objętych ochroną gatunkową, jak również działania mające na celu ich ochronę znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Obecnie pod ochroną gatunkową ścisłą znajduje się 415 gatunki roślin, zaś pod ochroną częściową znajduje się 300 gatunków. Wśród roślin objętych ochroną gatunkową znajduje się 270 roślin nasiennych, zaś największą grupę stanowią turzyce i storczykowate.

Ideę roślin i zwierząt pod ochroną znano już w średniowieczu. W Europie w XIX wieku zapoczątkowano ochronę szarotki, której występowanie było coraz rzadsze. Zaś w Polsce na początku XX wieku objęto ochroną pierwszych 6 gatunków roślin.

Rośliny zagrożone są objęte ochroną ścisłą lub częściową. Ochrona ścisła obejmuje poszczególne gatunki roślin lub obszary. Polega ona na całkowitym zakazie ingerencji człowieka w życie danego gatunku. Oznacza to, że roślin tych nie można zrywać, niszczyć, kolekcjonować, posiadać i niszczyć ich środowiska występowania. Ochrona częściowa oznacza, że gatunki te mogą być pozyskiwane w ściśle określonych ilościach i wyznaczonych terminach.

Uprawa roślin pod ochroną

Rośliny objęte ochroną gatunkową obejmują także kwiaty i rośliny ozdobne, których sadzonki możemy kupić w celu uprawy w ogrodzie. Czy zatem uprawa roślin pod ochroną jest legalna i czy grożą za to kary?

Z całą pewnością nie legalne jest pozyskiwanie roślin z ich naturalnego środowiska. Nie możemy więc wykopać kwiatów z lasu i przesadzić je do własnego ogródka. Za przenoszenie roślin chronionych z naturalnego środowiska grożą kary grzywny lub pozbawienia wolności. Możemy jednak nabyć te rośliny pochodzące z legalnych hodowli, jednak i to jest obłożone wielu ograniczeniami.

Rośliny te należy nabywać z legalnych źródeł. Na sklepach sprzedających kwiaty ciąży obowiązek sprawdzenia czy ich producent posiada certyfikat uprawniający do produkcji. Nabywając kwiaty pod ochroną z legalnego źródła możemy je posadzić w ogrodzie, lecz zabroniona jest ich uprawa na sprzedaż, rozmnażanie i wprowadzanie do środowiska przyrodniczego jak również tworzenie nowych odmian na sprzedaż. Zatem projektując ogród warto poznać nazwy, opis i zdjęcia roślin oraz sprawdzić ich występowanie, aby dowiedzieć się czy nie są to gatunki pod ochroną. Bardzo ważne jest, aby nie nabywać roślin na bazarze od przypadkowych osób, gdyż mogą to być rośliny pozyskane nielegalnie. Wiele roślin pod ochroną posiada odmiany hodowlane, które nie są objęte ochroną gatunkową i te można bez przeszkód uprawiać w ogrodzie.

Najbardziej znane rośliny objęte ochroną gatunkową - nazwy, opis i zdjęcia

Warto znać nazwy i obejrzeć zdjęcia roślin chronionych, gdyż często są to popularne kwiaty ogrodowe i warto wiedzieć które z nich to rośliny pod ochroną. Przedstawiamy popularne i ciekawe rośliny ogrodowe, które znajdują się pod ochroną:

  • Gipsówka wiechowata,
  • Dzwonek brodaty,
  • Lilia złotogłów,
  • Tojad mocny,
  • Zawilec wielkokwiatowy,
  • Kosaciec bezłodygowy i syberyjski,
  • Naparstnica zwyczajna,
  • Sasanka wiosenna,
  • Goździk siny.

Przykładem rośliny pod ochroną jest goździk siny. Z uwagi na małe wymagania uprawowe i ozdobne kwiaty, jest on często uprawiany w ogródkach. Nie wolno pozyskiwać go ze środowiska, gdyż jest objęty ochroną gatunkową. Ciekawą rośliną, która ma nieduże wymagania uprawowe jest gipsówka wiechowata najbardziej znana jako element dekoracyjny bukietów. Roślina ta jest uprawiana głównie na kwiaty cięte. Jej wymagania glebowe to suche i słoneczne stanowisko oraz piaszczysta gleba. Rośliną objętą ścisłą ochroną gatunkową jest również kosaciec syberyjski o pięknych, niebieskich kwiatach. Te i wiele innych roślin są zagrożone wyginięciem, głównie z powodu wykopywania ich i przesadzania do ogródków. Jeśli zobaczysz piękną roślinę, nie wykopuj jej. Zrób zdjęcia i poszukaj odmiany hodowlanej w sklepie. W ten sposób chronisz środowisko i nie narażasz się na dotkliwe kary.