Zdrowa jabłoń w ogrodzie

Nawadnianie roślin uprawnych a warunki środowiskowe

Prowadzone badania uniwersyteckie nad nawadnianiem skupiają się na różnych odmianach roślin i ich reakcji na niekorzystne warunki środowiskowe, np. suszę. W warunkach panujących w Europie Centralnej konieczne jest nawadnianie plantacji roślin jagodowych oraz sadów . Optymalna wilgotność gleby jest szczególnie istotna w czasie prowadzenia nasadzeń roślin o niezbyt rozległym i płytkim systemie korzeniowym. Jest to niezwykle ważne w przypadku roślin sadowniczych szczepionych na podkładach karłowych i półkarłowych, pobierających wodę z dużo mniejszej powierzchni gleby. Jednocześnie jesteśmy świadkami ocieplania się klimatu , co przekłada się na większe zapotrzebowanie roślin na wodę.

Porównanie zapotrzebowania na wodę i odporności na suszę różnych odmian roślin tego samego gatunku przy 100% i 50% stopniu nawodnienia wykazały, że ilość wody wpływa na wymianę gazową roślin oraz na potencjał wodny liści. W związku z tym informacje na temat odporności roślin na suszę i zapotrzebowania na wodę powinny być udostępniane przez producentów na opakowaniach lub podczas sprzedaży. Ma to na celu wybór odpowiedniej odmiany do uprawy i określenia optymalizacji ilości dostarczanej wody przez system nawadniania.

Systemy nawadniania w sadach

Ograniczone zasoby wodne zmuszają nas do jak najbardziej racjonalnego nawadniania sadów. Dlatego, aby z określonego źródła nawodnić jak największą powierzchnię upraw, należy stosować instalacje pozwalające na oszczędne gospodarowanie wodą. Obecnie w intensywnych sadach oraz jagodnikach powszechnie wykorzystuje się systemy nawadniania kroplowego. Badania z lat 2002 i 2003 wykazały, że plon jabłoni kontrolnych był aż o 71% niższy od drzew nawadnianych kroplowo. Nowoczesne linie kroplujące (czytaj więcej na http://budmech-nawadnianie.pl/produkty/linie-kroplujace/) są zdecydowanie bardziej odporne na zapychanie w porównaniu do stosowanych wcześniej tzw. kroplowników „guzikowych” (on line). Obecnie konstruktorzy zwracają szczególną uwagę na dopracowanie wydajności emiterów i zachodzących w nich procesów filtracji, m.in. poprzez skrócenie drogi przepływu wody czy zastosowanie blokad zatrzymujących wrastanie korzeni. Okazuje się to szczególnie istotne w trakcie stosowania nawadniania wgłębnego (w tym przypadku linie nawadniające układa się pod powierzchnię ziemi, np. przy truskawkach).

Polecane akcesoria do nawadniania ogrodu

Z uwagi na swe zalety, w sadach coraz częściej instaluje się emitery z funkcją kompensacji ciśnienia. Dzięki ich zastosowaniu woda nie jest przesyłana, gdy jest zbyt niskie ciśnienie w instalacji. Sprawdza się to przede wszystkim w lokalizacjach trudniejszych w uprawie – np. na terenie pagórkowatym albo przy uprawie w długich rzędach .

Nawadnianie powinno być także ściśle powiązane z nawożeniem roślin. Zastosowanie systemu nawadniania umożliwia wprowadzenie fertygacji, czyli nawożenia wraz z wodą, które można zoptymalizować przy zastosowaniu odpowiedniej diagnostyki gleby (kontroli zasolenia gleby i zawartości podstawowych składników w roztworze glebowym) . W ramach prowadzonych badań, podawanie nawozów wraz z wodą było przyczyną intensywniejszego wzrostu jabłoni i borówki amerykańskiej (blisko 3-krotnie mniej zużytego nawozu w systemie nawadniania niż podczas nawożenia posypowego oraz zwiększenie średniej masy owoców) .

Nowoczesne rozwiązania w nawadnianiu roślin sadowniczych to połączenie możliwości technicznych i diagnostyki nawadniania. Ze względu na najwyższą efektywność doprowadzania wody do upraw, dobrą praktyką jest zastosowanie systemów kroplowych, zaprogramowanych z uwzględnieniem poziomu wilgoci i substancji mineralnych w gruncie.

artykuł zewnętrzny

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 0.0% czytelników artykuł okazał się być pomocny