Rośliny wrażliwe na mróz

Ilustracja rośliny wrażliwe na mróz

Mrozoodporność roślin oznaczana jest strefami mrozoodporności. Rośliny wrażliwe na mróz, których uprawa w Polsce jest ryzykowna, mają strefę mrozoodporności wyższą niż 7. Są to rośliny delikatne, ciepłolubne, pochodzące z egzotycznych regionów. Niektóre z tych roślin można uprawiać tylko w szklarni lub w gruncie jako rośliny jednoroczne, albo też w pojemnikach wnoszonych na zimę do pomieszczenia. Inne zaś mają tak szeroki zakres mrozoodporności, że są w stanie przetrwać zimę w gruncie. Rośliny takie sadzimy w miejscu zacisznym, osłoniętym od mroźnego wiatru, a na zimę okrywamy nasadę pnia ściółką, a nawet całą roślinę włókniną lub stroiszem.

Rośliny wrażliwe na mróz - najpopularniejsze rośliny

Rośliny wrażliwe na mróz - pozostałe rośliny

Zobacz inne kategorie roślin

Rośliny wrażliwe na mróz - rodzaje, opis, uprawa, zimowanie

Co robić, jeśli podoba ci się roślina egzotyczna, ciepłolubna, delikatna, która nie jest przystosowana do polskich warunków klimatycznych? Czy warto hodować rośliny egzotyczne, jeśli nie mamy wiedzy i czasu na ich pielęgnację? Doradzamy czym się kierować w wyborze roślin do ogrodu i na balkon. Przedstawiamy również jakie są sposoby zimowania tych roślin.

Rośliny wrażliwe na mróz - czy możliwa jest ich uprawa w Polsce

Dlaczego niektóre gatunki roślin są wrażliwe na mróz

Organizmy składają się w większości z wody, która w niskich temperaturach zamarza. Rośliny, jako organizmy stałocieplne, nie mają możliwości przetrwania temperatur niższych niż te, do których są przystosowane. Dlatego też najbardziej mrozoodporne są rośliny rodzime na danym terenie. Problem pojawia się wtedy, jeśli wybieramy do ogrodu lub na balkon rośliny obce, egzotyczne.

Aby ułatwić ogrodnikom wybór roślin podzielono świat na 12 stref mrozoodporności od najzimniejszej do najcieplejszej. Strefa mrozoodporności danej rośliny oznacza najniższą temperaturę jaką dana roślina może przetrwać w gruncie. Polska znajduje się w strefie mrozodoporności 5b do 7b, zaś największa część naszego kraju obejmuje strefy 6a i 6b, czyli można sadzić rośliny, które przetrwają -23 stopnie C. Średnia temperatura zimą w Polsce oscyluje wokół 0 stopni C, natomiast zdarzają się mrozy poniżej -20 stopni C.

Warto również wiedzieć, że najbardziej delikatne są rośliny młode. Starsze okazy bardziej przystosowują się do warunków. Jeśli roślina uschła w czasie zimy, nie zawsze oznacza to, że przemarzła. Występuje zjawisku suszy fizjologicznej, kiedy to rośliny usychają z braku wody, gdyż korzenie nie mogą jej pobierać ze zmarzniętej ziemi. Dlatego należy wykorzystywać odwilż, aby podlewać cenne rośliny, szczególnie balkonowe i pojemnikowe.

Warto również pamiętać, że mrozoodporne nie oznacza to samo co zimozielone. Rośliny zimozielone po prostu nie zrzucają liści na zimę. Nie wszystkie są jednak mrozoodporne.

Popularne gatunki ciepłolubne do ogrodu i na balkon - uprawa i zimowanie

Jak uprawiać w Polsce gatunki ciepłolubne balkonowe i do ogrodu - sposoby na zimowanie roślin

Rośliny ciepłolubne można bez trudu zakupić, czy sprowadzić przez internet. Warto jednak zdecydować się, na ile jest to zasadne. Jeśli podoba nam się roślina egzotyczna, mamy kilka rozwiązań:

  • uprawa jako roślinę jednoroczną letnią,
  • uprawa w pojemniku, a na zimę przenieść do widnego i chłodnego pomieszczenia,
  • zrezygnować z jej uprawy.

Rośliny balkonowe z reguły uprawiamy jako jednoroczne, mimo że naturze niektóre gatunki są bylinami. Ich zimowanie w pomieszczeniu zwykle kończy się niepowodzeniem z różnych powodów. Niektóre rośliny balkonowe, na przykład pelargonie, można przezimować, jeśli ustawimy je na zimę w widnym pomieszczeniu, w temperaturze 10 - 15 stopni C.

Jak radzić sobie, jeśli sadzimy w gruncie delikatne rośliny wrażliwe na mróz? Mamy do wyboru kilka sposobów w zależności od stopnia mrozoodporności danej rośliny:

  • uprawa w szklarni,
  • traktowanie jako rośliny jednorocznej, szczególnie jeśli są to niedrogie rośliny zielne,
  • okrywanie i ściółkowanie na zimę,
  • wykopanie i przeniesienie do pomieszczenia lub hodowla w pojemniku i przenoszenie od pomieszczenia,
  • rezygnacja z uprawy.

Jak zabezpieczyć delikatne rośliny wrażliwe na mróz, jeśli mogą zostać w gruncie na zimę. Istnieje sporo gatunków roślin egzotycznych, pochodzących z ciepłych regionów, które jednak wykazują znaczną mrozoodporność i można je sadzić w Polsce. Warto przy tym dowiedzieć się jak dana roślina się zachowuje. Sporo gatunków drzew i krzewów odbija po przemarznięciu, nawet jeśli część pędów przemarznie. Ważnym zabiegiem ogrodniczym na wiosnę jest przycięcie przemarzniętych gałązek.

Gatunki bardziej delikatne możemy sadzić w cieplejszych regionach Polski, jak Śląsk, Kotlina Sandomierska i Pomorze Zachodnie. W pasie wzdłuż zachodniego wybrzeża i zachodniej granicy oraz w Poznaniu i okolicach, możemy sadzić ciepłolubne rośliny z Europy Zachodniej lub śródziemnomorskie oraz ciepłych regionów świata. Przykładem rośliny, która udaje się w tych regionach, a nie spotkamy jej w chłodnych regionach Polski, jest glicynia lub paulownia.

Ważnym sposobem na zabezpieczenie roślin przed mrozem jest okrywanie ich na zimę. Ważne jest, aby okryć nasadę pnia i ziemię wokół przysypać ściółką, co zabezpieczy grunt. Delikatne rośliny okrywamy również w całości przy pomocy agrowłókniny, słomy, stroiszu itp.

Bardzo ważne jest również sadzenie delikatnych gatunków w miejscu zacisznym ogrodu, gdzie nie będą narażone na mroźne wiatry, jak miejsce przy murze domu lub osłonięte murem, budynkiem, innymi drzewami i krzewami.

Rośliny wrażliwe na mróz mogą być uprawiane w Polsce w szklarni, jako jednoroczne, w pojemnikach, które wnosimy na zimę do pomieszczenia lub w gruncie zabezpieczone przez okrywanie.

Załóż kontoużytkownika
  • Komentuj pod własnym nickiem
  • Otrzymuj powiadomieniach o odpowiedziach na Twoje komentarze
Załóż konto