Czym jest ekologia?

W najbardziej ogólnym rozumieniu ekologię można zdefiniować jako jedną z dziedzin biologii, która bada oraz opisuje zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami, oraz pomiędzy organizmami a otaczającym je środowiskiem. Chcąc jednak zrozumieć oddziaływania wybranych organizmów na przyrodę ożywioną jak i nieożywioną można wyodrębnić kilka głównych dziedzin ekologii. Zaliczają się do nich:

 • autoekologia- najczęściej spotykana dziedzina ekologii, zajmująca się poznawaniem wymagań określonych organizmów żywych jak musi dostarczyć środowisko by te mogły poprawnie funkcjonować. Mowa tutaj np. o wymaganiach niektórych gatunków zwierząt, które mogą funkcjonować jedynie w wodzie, o określonym poziomie czystości, bogatej w składniki odżywcze;
 • synekologia- druga dziedzina ekologii, która zajmuje się badaniem zależności pomiędzy poszczególnymi grupami organizmów;
 • badanie ekosystemów- jest ot trzecia, równie ważna dziedzina ekologii, która zajmuje się opisywaniem oraz badaniem zmian, jakie zachodzą w wybranych regionach świata. W tym wypadku badania dotyczą dodatkowo zmian, jakie zachodzą w środowisku naturalnym, które mają wpływ na życie oraz rozwój organizmów żywych.

Więcej informacji o ekologii znajdziesz na portalu swiatoze.pl.

Podział ekologii

Oprócz ogólnego podziału ekologii na wybrane dziedziny, sama ekologia dzieli się również na bardziej szczegółowo opisywane gałęzie. W tym wypadku z kolei ekologię można podzielić na:

 • ekologia środowiskowa (tzw. sozologia)- gałąź ekologii, która zajmuje się badaniem wpływu działalności człowieka jak i organizmów żywych na stan środowiska naturalnego. Mowa tutaj o badaniu wpływu działalności organizmów żywych na stan gospodarki wodnej, zalesienia, czy też ukształtowania terenu w wybranym regionie na świecie;
 • ekologia gatunku- druga gałąź ekologii, która odpowiada za badanie cech charakterystycznych danego gatunku roślin czy też zwierząt, która ma wpływ na jego poprawne funkcjonowanie;
 • ekologia człowieka- jest to jedna z nowo powstałych gałęzi ekologii. Opisuje ona wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, oraz dodatkowo możliwości adaptacyjne człowieka do stale zmieniających się warunków przyrodniczych;
 • ekologia przestrzenna- również całkiem nowy rodzaj ekologii, który ma na celu tworzenie nowych rozwiązań mających na celu odpowiednie zagospodarowanie środowiska naturalnego do potrzeb człowieka. Dzięki ekologii przestrzennej można znaleźć proste rozwiązania, które jednocześnie będą niwelowały negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne oraz podpowiadały rozwiązania do zagospodarowania środowiska przyrodniczego do stale rozwijającego się świata;
 • ekologia morza- nauka, która odpowiada za badanie oraz ochronę środowiska morskiego;
 • ekologia wód śródlądowych- dziedzina ekologii, która jest odpowiedzialna za ochronę życia organizmów w rzekach, jeziorach itp.;
 • ekologia lądów- kolejna gałąź ekologii, która bada oraz opisuje w jaki sposób można dobrze zagospodarować np. tereny rekreacyjne, by nie niszczyć środowiska naturalnego;
 • agroekologia- ważna gałąź ekologii, badająca wpływ rolnictwa na środowisko naturalne

Dlaczego ekologia jest istotna dla człowieka?

W oparciu o powyższy opis gałęzi ekologii, można śmiało stwierdzić, iż ekologia w ogromnym stopniu wpływa na działalność człowieka z wielu powodów. Po pierwsze dzięki ekologii można poznać zależności, jakimi kierują się poszczególne organizmy i jaki mają one wpływ na ogólnie funkcjonowanie środowiska naturalnego. Co więcej dzięki niektórym gałęziom ekologii można bezpośrednio dowiedzieć się jak działalność człowieka np. rolnictwo wpływa na stan środowiska, w jakim żyją ludzie.

Dlatego też warto zdawać sobie sprawę, iż ekologia to nauka, która propaguje zmianę w podejściu człowieka do lepszego traktowania środowiska w jakim ten żyje. Dzięki ekologii powstało wiele nowych źródeł pozyskiwania energii np. energia słoneczna, wodna, wiatrowa, czy też energia z bioodpadów.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej