Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Bez wątpienia gaz ma sporo zalet. Przede wszystkim ogrzewanie tego typu jest praktycznie bezobsługowe i dużo czystsze, w porównaniu do węgla czy oleju. Podczas spalania błękitnego paliwa nie powstają pyły odpowiedzialne za smog czy też rakotwórcze substancje – jak np. benzopireny. Dodatkowo też w przypadku zasilania z sieci, nie ma problemu składowania opału i płaci się za tyle paliwa, ile się faktycznie zużyło. W praktyce ogrzewanie gazowe nie jest też drogie, szczególnie gdy postawi się na kocioł kondensacyjny. Z pewnością jest najtańszym z bezobsługowych źródeł ciepła. Warto w tym miejscu też dodać, że (sprawdź cenę na www.ewe.pl) podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki, w związku z czym odbiorca ma gwarancję, że jej wzrost nie będzie skokowy i nieuzasadniony. Jedynym problemem związanym z inwestycją w ogrzewanie gazowe jest w zasadzie dostępność sieci przesyłowej, co powoduje, że nie każdy zainteresowany może skorzystać z gazu ziemnego w swoim domu. Oczywiście infrastruktura gazowa jest systematycznie rozwijana, jednak w dalszym ciągu są miejscowości, w których budowa sieci ze względu na odległości jest nieopłacalna. A jak w praktyce wygląda procedura przyłączenia do sieci?

Przyłączenie domu do sieci gazowej nie nastręcza żadnych trudności. Pierwszym krokiem właściciela nieruchomości zawsze powinno być zwrócenie się do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej z wnioskiem o określenie możliwości wykonania przyłącza. Kolejną rzeczą jest podpisanie umowy na wykonanie podłączenia do sieci. Co ważne, pozostałe czynności wykonuje za klienta operator sieci, który musi przygotować odpowiedni projekt i uzyskać wszystkie zgody. Sprawia to, że proces ten trwa z reguły około sześciu miesięcy. Sama budowa przyłącza realizowana jest na ogół w ciągu jednego, dwóch dni. Ostatni krok to spięcie przyłącza z instalacją wykonaną w budynku poprzez założenie licznika – mówi specjalista z firmy EWE.

Ile kosztuje przyłącze gazowe?

Sam proces wykonania przyłącza gazowego do domu jednorodzinnego jest zawsze realizowany przez lokalnego operatora sieci na wniosek właściciela posesji. Koszty takiej inwestycji są ponoszone przez tego drugiego. W tym miejscu trzeba jednak podkreślić, że nie są one zbyt wysokie, szczególnie jeśli porównamy je z innymi wydatkami związanymi z budową czy remontem domu. Dokładna stawka jest przy tym uzależniona od Taryfy samego operatora. W przypadku, jeśli przyłącze gazowe wykonuje wspomniane już EWE, ceny w 2021 roku kształtują się następująco:

  1. Opłata ryczałtowa za przyłącze o mocy 110 kWh/h o długości do 15 metrów, obejmująca projekt, materiały i robociznę to 2201,70 zł.
  2. Każdy dodatkowy metr przyłącza kosztuje 102,09 zł.

Co przy tym warte podkreślenia, jeśli sieć gazowa poprowadzona jest przy drodze, wzdłuż której zlokalizowana jest działka, to długość 15 metrów z reguły wystarcza na doprowadzenie gazu do działki.

Ile kosztuje przyłącze do sieci gazowej – dodatkowe wydatki

Mówiąc o koszcie przyłączenia domu do sieci gazowej, nie można jednak nie wspomnieć o konieczności wykonania też wewnętrznej instalacji, która obejmuje doprowadzenie paliwa do kotła. Co bardzo ważne, jej budowa leży po stronie właściciela posesji, który musi zlecić wykonanie odpowiedniego projektu, uzyskać pozwolenia i znaleźć wykonawcę. Na szczęście obecnie usługi tego typu oferuje sporo podmiotów, które zajmują się realizacją instalacji wewnętrznej kompleksowo, a koszty z reguły nie są zbyt wysokie. Tak naprawdę największym wydatkiem będzie zawsze sam piec, na którym nie warto przesadnie oszczędzać. Od jego sprawności i bezawaryjności zależą komfort oraz koszty użytkowania. Warto też zawsze sprawdzić, czy nie można uzyskać dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania z programów rządowych czy samorządowych.

Koszt wykonania przyłącza gazowego do domu nie jest wiec duży – a w kontekście budowy zakupu działki i budowy domu jest on wręcz znikomy. Tym bardziej warto wziąć go pod uwagę podczas planowania budżetu i co ważne – zgłosić się z wnioskiem o wykonanie instalacji odpowiednie wcześnie, by nie czekać potem kilka miesięcy na możliwość korzystania z gazu ziemnego.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej