Panele słoneczne produkują energię elektryczną w trzech kluczowych krokach

Ogniwo fotowoltaiczne przekształca światło słoneczne w użytkową energię elektryczną poprzez 3 następujące czynności:

  1. Na początku panele pochłaniają światło swoją powierzchnią
  2. Pozyskane elektrony przepływają poprzez panele fotowoltaiczne wytwarzając prąd
  3. Prąd jest wychwytywany i przenoszony na przewody, które przekazują energię do inwertera, który pozwala korzystać z tego prądu w naszym domu.

Efekt fotowoltaiczny to bez wątpienia niezwykle skomplikowany proces. Trzy powyższe kroki pomogą nam jednak zobrazować sposób, w jaki ogniwa umieszczone na panelach fotowoltaicznych przekształcają energię słoneczną w elektryczność, którą możemy zasilić nasz dom lub fabrykę. Więcej o panelach fotowoltaicznych i fotowoltaice dowiesz się z tego artykułu stronie Columbus Energy.

Ogniwa fotowoltaiczne są elementami składowymi paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd poprzez pochłanianie światła i wykorzystanie energii słonecznej. W pojedynczym panelu słonecznym znajduje się wiele ogniw fotowoltaicznych. Praca systemu opiera się na odpowiednim umiejscowieniu wielu paneli blisko siebie. Zebranie mocy wielu ogniw fotowoltaicznych w jednym miejscu pozwala na pozyskanie wystarczającej ilości energii elektrycznej, nawet w przypadku zasilenia dużego domu. Standardowy panel, który najczęściej wykorzystuje się w systemach mieszkalnych, składa się z 60 komórek połączonych ze sobą i rozmieszczonych na dachu budynku. W komercyjnych instalacjach często wykorzystuje się bardziej rozbudowane panele, które mają 72 ogniwa fotowoltaiczne w panelu lub nawet więcej w zależności od potrzebnej ilości prądu do wygenerowania w danym obiekcie.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych: Monokrystaliczne i polikrystaliczne

Istnieją obecnie dwa główne typy paneli wykorzystywane w instalacjach fotowoltaicznych. Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Pomimo tego, że dzisiejsza technologia pozwala na inne metody panele słonecznych na wiele innych sposobów, monokrystaliczne i polikrystaliczne są opcjami, z którymi spotkamy się najczęściej bez względu na to, czy w systemach domowych, czy też systemach przeznaczonych do użytku komercyjnego.

Monokrystaliczny panel fotowoltaiczny wykonane jest z jednego kryształu pierwiastka krzemowego. Z kolei ogniwa polikrystaliczne zostały skonstruowane za pośrednictwem stopienia wielu odłamków kryształków krzemowych. Prowadzi to do dwóch głównych różnić między monokomórkami i polimerami. Pod względem wydajności monokrystaliczne ogniwa słoneczne są na ogół wyżej od polikrystalicznego odpowiednika. Wynika to z faktu dotyczącego tego, że stosuje się w nich pojedynczy, wyrównany kryształ krzemu, który pozwala elektronom przepływać szybciej i w większej ilości. Ogniwa polikrystaliczne mają odłamki krzemu skierowane w wielu różnych kierunkach równocześnie. Sprawia to, że przepływ prądu między ogniwami polikrystalicznymi jest nieco trudniejszy. Mimo wszystko polikrystaliczna wersja jest niezwykle pożądana na rynku z uwagi na to, że jest o wiele tańszym odpowiednikiem w zestawieniu z ogniwami monokrystalicznymi. Sposób wytworzenia polikrystalicznych ogniw jest o wiele prostszy i nie wymaga zaangażowania skomplikowanych procesów, które zachodzą podczas tworzenia ogniwa monokrystalicznego.

Mój prąd – dotacja na fotowoltaikę

Program o nazwie "Mój prąd" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób pokładających nadzieję w ekologicznych aspektach technologii fotowoltaicznej, jak i inwestorom poszukującym alternatyw dla standardowej dostawy prądu. Osoby, które starają się o dotację na swoją własną instalację paneli fotowoltaicznych, mogą liczyć na pokrycie nawet 20% kosztów związanych z zakupem i instalacją paneli.

Warto mieć jednak na uwadze, że z oferowanej dopłaty do przedsięwzięcia będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne. Zwrot dotyczy zarówno zakupu wszystkich niezbędnych komponentów, które umożliwiają systemom fotowoltaicznym działanie, jak i robocizny podczas montażu sprzętu. Każdy beneficjent, który zakwalifikuje się do programu, powinien mieć na uwadze, że maksymalna ilość środków, która zostanie przekazana na poczet instalacji fotowoltaicznej, wyniesie 5000 zł.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej