Drewniany taras

Jak wygląda montaż deski tarasowej?

Jak dowiedzieć się można z bloga DLH, montaż deski tarasowej wygląda bardzo podobnie w przypadku drewna i kompozytu. Jedną z różnic jest fakt, że deski kompozytowe montowane są za pomocą klipsów montażowych i to właśnie one definiują odległość między poszczególnymi elementami. Pozostałe etapy przebiegają odpowiednio w ten sam sposób. Możemy wyróżnić kilka podstawowych metod montażu, które opisujemy poniżej. 

Montaż tarasu na klipsy

W tym przypadku pierwsza deska musi być zamontowana do legarów za pomocą wkrętów lub specjalnych klipsów startowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Klips powinien być włożony do wyfrezowanego boku deski, a następnie przykręcony do legara. Następna deska musi być maksymalnie dosunięta do klipsa, aby ten mógł znaleźć się we wyfrezowanym boku deski. Deski muszą być mocno dosunięte, do tego celu może przydać się gumowy młotek, ściski stolarskie lub pasy ściągające. Po pokryciu całej powierzchni deskami,  przykręcony klips powinien znaleźć się w każdym styku dwóch desek nad legarem. Odległość między klipsem, a końcem deski nie może być większa niż 5 cm. W wypadku łączenia desek na długości powinno się każdą końcówkę deski przymocować do legara przy pomocy oddzielnego klipsa. Ostatnia deska powinna być przymocowana za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

Montaż tarasu na legarach

Legary powinny być trwale przymocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub kleju elastomerowego. Deski tarasowe montuje się prostopadle do legarów, wzdłuż linii spadku podłoża. Deski powinny być montowane na legarach zbliżonych gęstością do materiału, z którego są wykonane deski. Montaż deski rozpoczynamy od przymocowania do legarów klipsów startowych. Po przymocowaniu klipsów startowych, deskę wkładamy tak, aby została dokładnie uchwycona za jej dolne pióro przez klips startowy. Następnie należy docisnąć deskę oraz przykręcić drugą krawędź deski za pomocą klipsa montażowego. Końce desek muszą spoczywać na oddzielnych legarach i zostać przymocowane za pomocą oddzielnych klipsów. Montaż ostatniej deski należy wykonać przykręcając wkręt pod kątem przez dolną krawędź deski do legara.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej