Tło - trawa

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesne urządzenia, charakteryzujące się wysoką redukcją zanieczyszczeń, przez co są całkowicie bezpieczne dla środowiska. Podstawowe zalety oczyszczalni biologicznych to:

  • wysoka redukcja zanieczyszczeń;
  • niskie koszty eksploatacji;
  • mała powierzchnia montażu;
  • z oczyszczalni wypływa woda II klasy czystości, którą można wykorzystać np. do nawadniania trawnika;
  • możliwość otrzymania dofinansowania.

Działanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków opiera się na wykorzystaniu mikroorganizmów, głownie bakterii. W zależności od formy w jakiej występują mikroorganizmy w bioreaktorze wyróżnia się dwie podstawowe  technologie oczyszczania ścieków. Jeżeli bakterie krążą w całej objętości bioreaktora, tworząc skupiska zwane kłaczkami, określane jest to jako technologia osadu czynnego. W przypadku gdy bioreaktor został wyposażony w kształtki, tarcze lub inne podłoże na którym immobilizowane są mikroorganizmy tworząc błonę biologiczną mamy do czynienia z technologią złoża biologicznego. Forma w jakiej występują bakterie przekłada się na ich właściwości. Osad czynny charakteryzuje się dużą efektywnością  redukcji zanieczyszczeń, jednak jest wrażliwy na nierównomierny skład i dopływ ścieków do oczyszczalni w ciągu doby. Natomiast technologia złoża biologicznego gwarantuje stabilną pracę nawet w trudnych warunkach tj. zmienny skład i dopływ ścieków. Dlatego na chwilę obecną zdaniem wielu technologów w przydomowych oczyszczalniach ścieków najlepiej sprawdza się technologia hybrydowa polegająca na połączonej pracy złoża biologicznego i osadu czynnego. Przykładem takiego urządzenia jest przydomowa oczyszczalnia ścieków (zobacz) NV. Wysoką jakość i bezawaryjność urządzenia NV potwierdza 20-letnia gwarancja.

Oczyszczalnie ekologiczne czyli drenażowe

Oczyszczalnia drenażowa zbudowana jest osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego. W porównaniu do oczyszczalni biologicznej charakteryzuje się zdecydowanie niższą efektywnością oczyszczania ścieków oraz brakiem możliwości otrzymania dofinansowania. Obecnie oczyszczalni drenażowej nie można montować w aglomeracjach.  Ponadto trwałość drenażu wynosi około 7-12 lat po czym ulega zamuleniu. Oczyszczalnia drenażowa wymaga dużej powierzchni montażu oraz możliwa jest tylko w korzystnych warunkach terenowych tj. niski poziom wód gruntowych i przepuszczalny grunt np. piasek.  Jedyną zaletą oczyszczalni drenażowej względem biologicznej jest niższy koszt inwestycji.

Wybierając tak odpowiedzialny produkt jak  przydomowa oczyszczalnia ścieków należy pamiętać o środowisku, abyśmy nie przyczyniali się do jego zanieczyszczenia. Budowa przydomowej oczyszczalni powinna być  inwestycją na wiele lat i tylko produkt wysokiej jakości może zapewnić długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej