Wycinka drzewa na działce może odbyć się bez zgłoszenia odpowiedniemu urzędowi lecz dotyczy tylko roślin, które stanowią własność osób fizycznych, usuwa je się ze względów innych niż cele związane z działalnością gospodarczą, a także które nie są poddawane dalszej sprzedaży. Możliwość wycinania drzew bez zezwolenia dotyczy takich, których obwód pnia mierzony na wysokości pięciu centymetrów od powierzchni ziemi nie przekracza określonych wartości (zależy od gatunku- może to być: 50cm, 65cm bądź 80cm). Zezwala się również na usunięcie krzewów w skupisku, o powierzchni nie przekraczającej 25 m², uszkodzonych poprzez działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy czy w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego oraz drzew i krzewów owocowych. Oczywiście istnieją wyjątki i dotyczą roślin występujących na terenach wpisanych do rejestru zabytków, w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni oraz objętych ochroną krajobrazową. W takim wypadku należy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa.

Wycinka drzew jest pierwszym etapem do przygotowywania działki w celu ponownego użytku czy zupełnie nowej inwestycji. Następnym etapem, który nie może zostać pominięty, jest usuwanie pni.

Jak usunąć korzeń drzewa?

Usuwanie korzeni drzew jest niezmiernie ważnym procesem, ponieważ nie mogą one pozostać na terenie inwestycyjnym. Istnieją różne sposoby usuwania korzeni drzew. Pnie można usunąć chemicznie, poprzez frezowanie i karczowanie.

Karczowanie drzew to usługa, która ma na celu wykopanie korzeni i uzupełnienie ubytku ziemi glebą nawiezioną z innego miejsca. Takie przedsięwzięcie pozwala na ponowne zagospodarowanie terenu.

Usuwanie korzeni drzew odbywa się za pomocą sprzętu budowlanego (koparek bądź koparko-ładowarek) ze specjalistycznym zrywakiem- zębem zrywającym. Zrywak wyrywa korzenie lub karpy oraz otrząsa ziemię z wyrwanych korzeni. Następnie transportuje je się na hałdy, by odczekać pewien czas w celu opadnięcia pozostałości po ziemi lub piasku. Tak przygotowane i suche pnie ładuje się do rębaka. Następuje cięcie a materiał, który powstał z korzeni, służy do ponownego wykorzystania i jest przejmowany przez celulozę.

Karczowanie drzew - cennik

Cena karczowania drzew zależna jest od wielu czynników. Między innymi bierze się pod uwagę ilość korzeni oraz teren inwestycji (cena będzie wyższa w przypadku przedsięwzięcia przy ruchliwej drodze, ponieważ należy starannie i bezpiecznie wykonywać prace, taniej natomiast będzie na działce z dala od dróg oraz mieszkańców).

Z tego powodu najlepiej jest zapytać specjalistów świadczących takie usługi o aktualną cenę konkretnej pracy, a oni zadadzą kilka pytań i zazwyczaj dość szybko są w stanie wycenić usługę.

Artykuł przygotowała firma Szczucki, która zajmuje się m.in. usuwaniem korzeni drzew metodą mechaniczną (ciężkim sprzętem). Wszystkich zainteresowanych taką usługą zapraszamy do naszej oferty robót ziemnych w serwisie szczucki.pl.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej