Wycinka drzew

Wycinka drzew na własnej działce a obowiązujące prawo

Do lutego 2017 roku wycinka drzew na własnej działce była bardzo ograniczona. Konieczne było dopełnienie wielu formalności. Obowiązywały dość wysokie opłaty urzędowe. Większość osób albo rezygnowała z wycięcia drzew na własnej posesji, albo robiła to nielegalnie.

W lutym 2017 roku wprowadzono nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Wówczas właściciele działek i samorządowcy mogli wycinać drzewa bez zezwolenia. Niestety szybko okazało się, że są one wycinane masowo. Konieczne było wprowadzenie kolejnych zmian. Jak wygląda to aktualnie?

W ustawie prawo ochrony przyrody wskazane zostały sytuacje, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew. Są to m.in.:

 • prowadzenie działalności gospodarczej, która polega m.in. na sprzedaży drewna
 • drzewa rosną na terenach objętych ochroną prawną
 • drzewa rosną na terenach zaliczanych do rejestru dłużników
 • drzewa znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej

Więcej informacji w artykule: Wycinka drzew i krzewów na działce – przepisy w 2019 roku oraz koszty wycinki

Kiedy wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z własnej posesji?  

W niektórych przypadkach właściciele nieruchomości mają również obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Ma to miejsce, gdy obwód jego pnia, na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm dla: topoli, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego oraz wierzby
 • 65 cm dla: kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego oraz robinii akacjowej
 • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia można pobrać na stronie urzędu gminy. Możliwe jest także samodzielne sporządzenie wniosku. Należy pamiętać, aby wniosek zawierał:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości, wnioskodawcy
 • wskazanie numeru działki, z której drzewo ma być usunięte
 • mapkę lub rysunek sytuacyjny przybliżający lokalizację drzewa na terenie nieruchomości

Po otrzymaniu zgłoszenia gmina powinna wysłać na miejsce urzędnika, który dokona oględzin. Jego zadaniem jest ustalenie nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Gmina może w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść swój sprzeciw i zablokować wycinkę drzewa.

Wycinka drzew na własnej działce – jakie są koszty?

Z reguły cena wycinki na własnej działce ustalana jest na podstawie obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz gatunku drzewa. Średnie koszty z tym związane są następujące.

 1. dla m.in.: kasztanowca zwyczajnego, klonu srebrzystego, platanu klonolistnego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, wierzby, topoli to:
 • ok. 12 zł / cm do 100 cm obwodu
 • ok. 15 zł / cm powyżej 100 cm obwodu
 1. dla m.in.: czeremchy, brzozy, czereśni, dębu czerwonego, daglezji, glediczji trójcierniowej, jodły, jesionu, kasztana jadalnego, kasztanowca, klonu jawora, klina czerwonego, klina zwyczajnego, lipy, modrzewia, olchy, orzecha, sosny, świerku, wiązu to:
 • ok. 25 zł / cm do 100 cm obwodu
 • ok. 30 zł / cm powyżej 100 cm obwodu
 1. dla m.in.: buku pospolitego, choiny kanadyjskiej, gruszy, dębu, grabu pospolitego, jabłoni, klonu polnego, morwy, rokitnika zwyczajnego to:
 • ok. 55 zł / cm do 100 cm obwodu
 • ok. 70 zł / cm powyżej 100 cm obwodu
 1. dla m.in.: cisu, jałowca, jodły koreańskiej, głogu to:
 • ok. 170 zł / cm do 100 cm obwodu

ok. 210 zł / cm powyżej 100 cm obwodu

Jak sfinansować wycinkę drzew? 

Jeżeli brakuje nam pieniędzy możemy zdecydować się na pożyczkę. Interesującym rozwiązaniem jest to oferowane przez firmę Dziesiątka Finanse. Nie musimy nawet iść do ich placówki, wystarczy, że zadzwonimy na numer 669 555 111, a ich przedstawiciel dostarczy pieniądze prosto do naszego domu. Wówczas np. wycinkę drzew i krzewów na działce można rozłożyć na raty, które nie będą stanowiły większego obciążenia dla domowego budżetu.

10tka

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej