Nowe ustawy nie zabraniają jednak wycinki wszystkich drzew. Zobaczcie, kiedy można wyciąć drzewo legalnie.

Przycinanie gałęzi sosny

CZY WYCINKA DRZEW JEST LEGALNA?

Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody przed wycięciem drzewa musicie zgłosić to w urzędu gminy. Wcześniej nie potrzebne było pozwolenie na wycięcie drzewa jeśli rosło na naszej posesji i jeśli cel jego usunięcia nie był związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zgłoszeniu o zezwolenie na pozbycie się drzewa musicie podać imię i nazwisko wnioskodawcy, wskazać nieruchomość, na której chcecie wyciąć drzewo, załączyć rysunek lub mapę lokalizującą drzewo na nieruchomości.

Ale pamiętajcie, w przypadku gdy chcecie usunąć drzewo z obszaru nieruchomości, która wpisana jest do rejestru zabytków, zgłoszenie musi rozpatrzyć wojewódzki konserwator zabytków!

Na analizę przypadku gmina na 21 dni. Nie zawsze samorząd zakazuje usunięcia drzewa, ale może to zrobić jeśli dane drzewo znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony.

Ustawa ta nie została wprowadzona bez przyczyny. Ma ona zapobiegać masowym wycinkom drzew. A Polacy ostatnimi czasy coraz częściej usuwali drzewa ze względu na wcześniejsze przepisy umożliwiające usuwanie drzew bez względu na obwód, jeśli takie drzewo nie było związane z działalnością gospodarczą.

Konsekwencją była masowa wycinka drzew bez martwienia się o ekologię.

Usuwano drzewa nawet bardzo stare i takie, które powinny być chronione oraz te, które stanowiły własność publiczną.

Czy wiesz że

Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen dla 10 osób!

JAKIE SĄ OPŁATY ZA USUWANIE DRZEW?

Wcześniej stawka za niezgodne z prawem usunięcie nie przekraczała 500 zł za centymetr obwodu drzewa, które usunięto. Nowa ustawa mówi o tym, że stawka zależy od rodzaju drzewa i obwodu pnia, które jest mierzone na wysokość 130 cm. Na przykład za usunięcie jodły koreańskiej mającej obwód pnia 80 cm jest kara 13 600 zł. Z kolei jeśli usuniemy wierzbę o obwodzie 80 cm grozi nam kara 960 zł.

Dlaczego są tak zróżnicowane stawki?

Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że kara zależy od kosztów odtworzenia danego drzewa rodzaju drzewa, czyli na przykład jodłę koreańską jest trudniej odtworzyć niż wierzbę.

Ścięty pień drzewa

KIEDY MOŻNA ŚCIĄĆ DRZEWO BEZ ZEZWOLENIA?

Nowelizacja nie dotyczy wszystkich drzew ale takich, których obwód na wysokość 5 cm jest większy niż 80 cm (wierzba topola, klon jesionolistny, czy klon srebrzysty).

I takich, których obwód na wysokość 5 cm jest większy niż 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny czy robinia akacjowa). Chodzi w tym przypadku również o szczególne okazy, których obwód na wysokość 5 cm jest większy niż 50 cm

Bez zezwolenia możecie wyciąć także krzew albo krzewy, które rosną w skupisku mającym powierzchnię do 25 metrów kwadratowych, a także drzewa lub krzewy, które chcecie usunąć w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do rolniczej działalności.

Zezwolenia również nie wymagają drzewa i krzewy, które w wyniku wypadku lub niesprzyjających warunków atmosferycznych wywróciły się albo zostały złamane.

CZY MOŻNA WYCIĄĆ DRZEWO OWOCOWE?

Drzewko owocowe możecie usunąć bez zezwolenia. Chyba że nie są to zwykłe drzewa ale takie, które zostały wpisane do rejestru zabytków albo rosną na terenach zieleni.

Czyli nie można usunąć drzewa owocowego rosnącego na przykład na bulwarze albo w miejscu, które jest udostępnione publicznie do zwiedzania. Na terenie ogródka działkowego lub ogródka przydomowego możecie usunąć drzewo owocowe bez pytania o zgodę.

Praca arborysty na drzewie

JAK WYGLĄDA POMOC PROFESJONALNYCH ARBORYSTÓW?

Co zrobić, aby wzmocnić drzewo, poprawić jego zdrowie i przedłużyć życie zamiast usuwać je? Z pomocą przychodzi arborystyka, czyli dyscyplina zawodowa zajmująca się opieką nad drzewem z wykorzystaniem metody linowej. Najczęściej zamiast całego drzewa usuwa się uszkodzone i chore gałęzie. Celem arborystyki jest dbanie o drzewo, a także likwidacja zagrożeń.

Można przypuszczać, że pomoc arborysty jest tylko potrzebna w szczególnych przypadkach. Jednak w dzisiejszym świecie taka pomoc jest niezastąpiona, ponieważ zielone tereny są poddawane nieustannie zanieczyszczeniom.

Musimy dbać o drzewa również dlatego, że zwiększają wilgotność powietrza i chronią przed zbytnim nasłonecznieniem. Dlatego pomoc arborystów jest bardzo ważna.

Podstawowe zabiegi arborystyczne to na przykład cięcia pielęgnacyjne mające na celu zadbanie o zdrowie korony drzewa. Jeśli arborysta odetnie chore gałęzie i konary, wówczas choroba nie rozprzestrzeni się na całe drzewo. Wykonywane są także opryski ochronne. Drzewo jest również poddawane wiązaniom elastycznym, które polega na łączeniu linami zagrożonych złamaniem konarów. Zabezpieczane są również rany po cięciach, a obumarłe gałęzie i konary są usuwane.

Z kolei alpinistyczna metoda wycinania i przycinania drzew ma zastosowanie, kiedy są trudne warunki terenowe, na przykład gdy nie można zbliżyć się do drzewa z podnośnikiem.

Wycinka drzew nie jest łatwym zadaniem, wymaga odpowiedniej wiedzy, przygotowania i zachowania właściwych środków ostrożności. Dlatego po otrzymaniu zezwolenia na wycinkę najlepiej powierzyć to zadanie firmie zajmującej się profesjonalną wycinką drzew (sprawdź tu). Arboryści zabezpieczą teren swojego działania i w sposób bezpieczny wytną wyznaczone drzewo.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej