Mikroelementy a potrzeby zbóż

Zboża, podobnie jak inne rośliny, potrzebują otrzymać odpowiednie mikroelementy. Do tych najważniejszych zaliczają się: bor, kobalt, żelazo, miedź, molibden, mangan i cynk. Ich otrzymanie jest warunkiem poprawnego i efektywnego wzrostu rośliny, a potencjalny niedobór może spowodować nie tylko osłabiony wzrost, ale również narazić rośliny na uszkodzenia.

Do najważniejszych funkcji, na które wpływ mają mikroelementy, należą: stymulacja procesu metabolicznego, uczestnictwo w procesie fotosyntezy, stabilizacja gospodarki azotowej, poprawa odporności roślin na szkodliwe oddziaływanie patogenów oraz stymulacja działania układów produkujących hormony.

Warto podkreślić, że wspomniane mikroelementy, choć pełnią niezwykle ważną funkcję, to jednak pobierane są w bardzo niedużych ilościach. Zazwyczaj, jest do dosłownie kilka gramów. Mimo to mają one niezwykle istotny wpływ, a ich nieobecność może stanowić potencjalne źródło problemów, rzutujące na niską ilość uzyskanych plonów.

Nawożenie dolistne

Uprawa zbóż jest niezwykle wymagająca. Najczęściej, sięgamy po te zboża, które umożliwiają zebranie wysokich plonów. W rezultacie trzeba też móc sprostać ich podwyższonym potrzebom pokarmowym. Z tych właśnie powodów, stosujemy nawozy wyposażone w odpowiednie zestawy mikroelementów.

Warto przy tym pamiętać, że zboża są wyjątkowo wrażliwe na niedobory takich składników jak miedź, cynk lub mangan. Mają one bezpośrednie przełożenie na ilość uzyskiwanych plonów.

Nawożenie dolistne ma na celu oddziaływanie właśnie na metabolizm rośliny. W tym celu nawóz musi być dostarczany zarówno w odpowiedniej formie, jak i zgodnie z przewidzianym okresem nawożenia. W zależności od gatunku zboża, nawożenie dolistne może polegać na dostarczaniu różnych, konkretnych mikroelementów.

Nawozy dolistne (zobacz adob.com.pl)  podaje się także w fertygacji. Fertygacja polega na stosowaniu odpowiednich systemów nawadniających, mających na celu zaspokojenie potrzeb odżywczych roślin. Podawane wówczas nawozy dolistne trafiają bezpośrednio w miejsce, gdzie występuje niedobór określonych składników odżywczych. Jest to często stosowane rozwiązanie z hodowli roślin ogrodniczych i ozdobnych.

Wyjątkową zaletą nawożenia dolistnego jest fakt, że podawane w ten sposób mikroelementy mają formę chelatów. Dotyczy to niemal wszystkich składników, za wyjątkiem molibdenu oraz boru. Chelaty mają specjalną formę, którą opisać można jako „otoczkę” lub „szczypce”. Czynnik chelatujący szczelnie otacza określony mikroelement. Zapobiega to niepożądanemu uwstecznianiu się określonych elementów do takiej postaci, która nie nadawałaby się do przyswojenia przez rośliny.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej