Po czym poznać, że roślinie brakuje fosforu?

Najczęściej deficyty fosforu występują na glebach o niskiej zasobności i odczynie bardzo kwaśnym lub bardzo zasadowym. Przewapnowanie oraz nadmiar węglanów również wpływa znacząco na deficyt fosforu. Niedobór fosforu objawia się najczęściej ciemnozielonym zabarwieniem liści, które przechodzi w czerwone i fioletowe. Zazwyczaj jest to efektem nie tyle braku fosforu, ile niemożnością pobrania go z gleby przez roślinę, z powodu zbyt niskich temperatur.

Na czym polega problem z fosforem w glebie?

Dostępność fosforu w glebie jest uzależniona od wielu czynników glebowych oraz od konkretnej rośliny. Przyswajalność tego składnika zależy między innymi od:

 • Odczynu gleby- aby roślina mogła pobierać fosfor w postaci jonu ortofosforowego, pH powinno mieścić się w przedziale 5,5- 7,0.
 • Odpowiedniego oświetlenia.
 • Ilości materii organicznej w glebie- im większa zawartość próchnicy, tym lepsza przyswajalność fosforu.
 • Obecności jonów amonowych i magnezowych, które zwiększają przyswajalność fosforu. Jony glinu i żelaza przyczyniają się z kolei do niedostatecznej przyswajalności tego składnika.

Czym w takim razie nawozić glebę?

Jednym z najlepszych nawozów zawierających fosfor jest superfosfat. Zawiera on rozpuszczalny w wodzie diwodorofosforan wapnia Ca(H2PO4)2, który jest najlepiej przyswajalny pod postacią jonu H2PO4-. Może mieć formę pylistą lub granulowaną. Najlepiej jest stosować go przedsiewnie, czyli w fazie intensywnego wzrostu rośliny. Nie musimy bać się przenawożenia, ponieważ roślina zawsze pobierze tyle fosforu, ile potrzebuje.

Odmiany superfosfatu

Wyróżniamy 3 odmiany superfosfatu, różniące się sposobem jego otrzymywania oraz zawartością samego fosforu:

 • superfosfat zwyczajny,
 • superfosfat podwójny/potrójny,
 • superfosfat amoniakalny.

Formy superfosfatu:

W zależności od swojego przeznaczenia wyróżniamy następujące rodzaje superfosfatu:

 • Superfosfat prosty pylisty - jest nawozem przedsiewnym, który należy wymieszać z glebą. Przeznaczony jest do stosowania na użytkach zielonych. Łatwo się uwstecznia na glebach kwasowych i zasadowych, dlatego nie należy go na nich stosować.
 • Superfosfat prosty granulowany - trudniej się uwstecznia niż nawóz pylisty. Stosowany przedsiewnie i tak jak superfosfat pylisty wymaga wymieszania z glebą.
 • Superfosfat potrójny granulowany- jest bardzo łatwo przyswajalny. Stosuje się go przedsiewnie. Nadaje się do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny.
 • Superfosfat borowany - posiada podobne właściwości co superfosfat potrójny granulowany. Stosuje się go pod rośliny uprawne takie jak buraki czy lucerna.

Superfosfaty godne polecenia

Rolnicy w Polsce często lekceważą nawożenie fosforem. Wyniki badań przeprowadzonych przez stacje chemiczno- rolnicze wypadają bardzo słabo. Na tle Europy leżymy w strefie bardzo ubogiej pod względem zasobności gleb w fosfor. Nawożenie naturalne jest niewystarczające, dlatego glebę należy wspomagać nawożeniem mineralnym.

Na rynku mamy już superfosfaty bardzo dobrej jakości, które stosujemy pod rośliny uprawne (superfosfat granulowany: https://nawozy.pl/wszystkie-produkty/nawoz-granulowany-superfosfat/), czy pod łąki kośne (superfosfat pylisty). Oba rodzaje nadają się do stosowania na wszystkie gleby, zawierają formy fosforu bardzo dobrze rozpuszczalnego, posiadając przy tym bardzo plonotwórcze działanie.

artykuł sponsorowany

ikona podziel się Przekaż dalej